TIME

Het weekblad Time, dat in het weekeinde wordt gedrukt, had het Amerikaanse turnstertje Kerri Strug, die ondanks een zware blessure op de Olympische Spelen een topprestatie leverde, op het omslag ('hart van goud') gepland toen zaterdag in Atlanta een bom ontplofte.

Nu heeft ze gezelschap gekregen van een slachtoffer van de aanslag onder de kop 'Moed en lafheid'. “De betekenis van de Spelen is erin gelegen dat zij de dingen in een ander perspectief plaatsen, waarin spruiten giganten worden en helden opnieuw mensen. Maar de schadelijke rekening van de bom geeft al zulke veranderingen de doodsteek, alsof de Shakespeariaanse uitdrukking wordt omgekeerd: een tik van kwaadaardigheid doet de hele wereld tollen”, aldus Time.