THE ECONOMIST

Het Britse blad The Economist maakt zich, in navolging van de Republikeinen, bezorgd over de reguleringsdrang van de regering-Clinton. “Voor de Republikeinen is regulering even akelig als zij voor Clinton aantrekkelijk is”, weet het blad.

Periodiek zijn er pogingen gedaan, zowel door het Amerikaanse parlement als door de regering, om de bureaucratie in te dammen, maar het politieke momentum achter nieuwe regelgeving is kennelijk zo krachtig, dat de administratieve last alleen maar toeneemt. In een commentaar over 'de verborgen kosten van rompslomp' beveelt het blad de politici in de VS en ook in Europa aan, terughoudender te zijn met het introduceren van nieuwe regels, consequent kosten/baten-analyses over in te voeren nieuwe wettelijke regels te maken en meer rekening te houden met de uitkomsten daarvan. Dat zou de kwaliteit van het parlementaire debat alsmede het inzicht van de kiezers in de uitvoering van het overheidsbeleid (en de besteding van hun belastinggeld) ten goede komen.