Om liquidatie te verzachten; Franse staat 'redt' bank Crédit Foncier

PARIJS, 29 JULI. De Franse staat redt de zwaar verlieslijdende woonleenbank Crédit Foncier, naar nu blijkt om de bank in tien jaar te liquideren. Het 3400 man sterke personeel reageert woedend; zeker 2000 werknemers komen op straat te staan.

Voor de merendeels kleine aandeelhouders wordt de bittere pil iets verguld. Minister Arthuis (Financiën) heeft bezworen dat de hele operatie de Franse overheid maximaal 2,5 miljard francs (830 miljoen gulden) gaat kosten. Desondanks hebben 86 parlementariërs al gevraagd om een parlementaire enquête naar de gang van zaken die in een paar jaar heeft geleid tot de ondergang van een van de meest stabiele fondsen in de Franse bankwereld.

De Kamerleden herinneren zich hoe de successieve reddingsoperaties van Crédit Lyonnais ook steeds meer van de belastingbetaler hebben gevergd: de schade daarvan is met 100 miljard franc waarschijnlijk te krap geschat. Ook nu wordt de Banque de France en het ministerie van Financiën een gebrekkig toezicht en opeenvolgende directies een gebrek aan deskundigheid verweten.

Anders dan bij Crédit Lyonnais, een volledige staatsbank, heeft de regering besloten Crédit Foncier de France (CFF) niet zodanig van vers kapitaal te voorzien dat een nieuwe start mogelijk is. CFF is een van die organismen in het Franse economisch bestel die niet in staatseigendom zijn, maar als zodanig functioneren. Volgens een wet uit 1852 vervult CFF publieke taken en worden de directeuren benoemd door de staat. Midden vorige eeuw werden de stadsvernieuwingsdoorbraken van baron Haussmann via de CFF gefinancierd. Nu zijn de klanten kopers van een eerste huis, maar daarin is CFF zijn monopoliepositie kwijtgeraakt. De bank heeft verder onverantwoord geïnvesteerd in de ontwikkeling van onroerend goed.

De belegging in CFF-obligaties gold tot voor kort als oerdegelijk. Twee jaar geleden was de koers 400 francs. Tot de regering vrijdag de halve reddingsoperatie aankondigde, was de koers gezakt tot om en nabij de 30 francs. Vandaag werd de handel hervat op 70 francs, de waarde die de regering aan de aandelen toekent. Dat gebeurt via een overname door de Caisse des Depôts et Consignations (CDD). Deze spaarbank doet dat uitsluitend voor rekening en risico van de staat, om de aandelen vervolgens door te verkopen aan een nieuw op te richten Caisse Nationale des Crédit Foncier de France (CNCFF) die gedurende tien jaar de aflossingsverplichtingen van de obligaties zal nakomen en de onroerend-goedportefeuille afstoten. Het kantorennetwerk wordt overgenomen door Crédit Immobilier de France (CIF). Op het Parijse hoofdkantoor blijft er maar werk voor 500 van de 2400 werknemers.

    • Marc Chavanne