Glastuinbouw kan meer energie besparen

Het energiegebruik in de glastuinbouw kan tegen verantwoorde kosten aanmerkelijk lager. Dat blijkt uit onderzoek van Landbouw Economisch Instituut (LEI) in opdracht van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem). Door onder meer het gebruik van warmte van derden en van zogenoemde rookgascondensatoren is een jaarlijkse besparing mogelijk van 600 miljoen kubieke meter aardgas ofwel 14 procent van het energiegebruik in de sector.

Volgens het LEI is voor de besparing een investering nodig van 182 miljoen gulden. Grote delen van de glastuinbouw kunnen nog weinig ingezette besparingsmogelijkheden (deels) toepassen zonder dat de bedrijfsvoering in de problemen komt, aldus de onderzoekers.

Extra besparingen op het energiegebruik zijn mogelijk als ook al breed ingevoerde aanpassingen technisch worden verbeterd. In dat geval is een investering noodzakelijk van 267 miljoen gulden. Bij een grootschalig gebruik van warmte-krachtkoppeling (het gelijktijdig opwekken van stroom en warmte) lopen de benodigde investeringen op tot ruim 1 miljard gulden.