DIE ZEIT

Over uitwassen van de bureaucratie gaat het ook in het vraaggesprek in het Duitse weekblad Die Zeit met Rudolf Scharping, sinds eind vorig jaar de tweede man in de SPD, de sociaal-democratische partij die er in de oppositie maar niet in slaagt een vertrouwenwekkend alternatief voor de regerende coalitie van christendemocraten en liberalen te bieden.

Scharping betoont zich voorstander van de invoering van een basisinkomen (soziale Grundsicherung) dat de bestaande wildgroei aan inkomenstoeslagen moet vervangen. Het basisinkomen moet een uitkering op minimumniveau garanderen zonder dat men voor elke afzonderlijke voorziening (AOW, bijstand, huursubsidie, energietoeslag, enz.) naar een ander loket moet. “Op die manier combineert men waardigheid, vrijheid van het individu en doelmatigheid van de verzorgingsstaat tot een nieuwe magische driehoek van de moderne sociale politiek”, aldus Scharping.