Deetman beperkt aantal interrupties bij beschouwingen

DEN HAAG, 29 JULI. Tweede Kamervoorzitter Deetman wil bij het aanstaande debat over het regeringsbeleid voor volgend jaar, de zogeheten algemene beschouwingen, het interrumperen meer in de hand gaan houden. Vooral de kleine fracties zullen zich moeten matigen. Deetmans voornemen staat in een brief die hij naar de fractievoorzitters heeft gestuurd.

Deetman heeft geconstateerd dat tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar vooral de kleine fracties veelvuldig naar de interruptie-microfoon grepen. Daarbij doelt hij in het bijzonder op de woordvoerders van GroenLinks en de Socialistische Partij. Deze partijen zijn dan ook verbolgen over het voornemen van Deetman de vergaderingen strakker te gaan leiden als het gaat om interrupties.

Deetman heeft problemen met de gang van zaken tijdens de algemene beschouwingen van vorig jaar, die veel meer tijd in beslag namen dan was voorzien. Hij wijst in dit verband op “de vele interrupties, de lengte ervan en de kwantitatieve onevenwichtigheid ten gunste van de kleinere fracties”.

Bij de algemene beschouwingen, die worden gehouden naar aanleiding van de op de derde dinsdag in september gespresenteerde Rijksbegroting voor het nieuwe jaar, is de spreektijd van de verschillende woordvoerders afhankelijk van de grootte van hun fractie. Hoe meer zetels, hoe meer spreektijd is hierbij de algemene regel. Interrupties vallen echter buiten de spreektijdregeling. Formeel is het plaatsen van een interruptie geen gunst, maar een recht. In het vergaderreglement van de Tweede Kamer staat dat de voorzitter een interruptie kán toelaten.

Door hun vele interrupties leek het erop dat de fractievoorzitters van GroenLinks en de Socialistische Partij het debat nogal domineerden. In zijn brief schrijft Deetman dat hij bij het toelaten van interrupties geen kwantitatieve goudschaal, maar wel enige objectieve maatvoering wil gaan hanteren. De algemene beschouwingen worden dit jaar gehouden op 18 en 19 september, de woensdag en donderdag na Prinsjesdag.