Bom in Atlanta

DE OLYMPISCHE DROOM IS verstoord maar de Spelen gaan door. De huisgemaakte fragmentatiebom die in de vroege uren van zaterdagochtend ontplofte bij een popconcert in het Centennial Olympic Park van Atlanta, heeft de sportieve verrichtingen niet onderbroken. De Olympische organisatoren besloten na ampel beraad om het programma volgens schema af te werken. Dat was een juiste afweging onder de gegeven omstandigheden. Het terrorisme, zei president Clinton, mag nooit de zoete smaak van triomf proeven.

Maar de bom in Olympic Park heeft de Spelen van Atlanta getekend. De omvangrijke veiligheidsmaatregelen die de organisatoren ter bescherming van de spelers en officials hadden getroffen, strekten zich niet uit tot het feestterrein waar het publiek kon genieten van een popconcert. De Amerikaanse verzekering dat het eeuwfeest van de moderne Olympische Spelen een perfecte uitvoering zou worden, was al aangetast door een reeks van organisatorische tekortkomingen. De meeste daarvan waren snel te verhelpen. Waterdichte beveiliging tegen een bomaanslag in de stad van de Spelen is evenwel niet te garanderen.

HET AMERIKAANSE ZELFBEELD van een natie die zich veilig weet tegen het terroristische geweld elders in de wereld had, los van de bom in Atlanta, al danige klappen opgelopen. De aanslag op het World Trade Center in New York (1993), de recente bomaanslag op de Amerikaanse militaire basis in Saoedi-Arabië en de sterke aanwijzingen dat de ramp van twee weken geleden met TWA-vlucht 800 door een bomexplosie is veroorzaakt, hebben Amerika een gevoel van onveiligheid gegeven. Maar de Verenigde Staten kennen een lange traditie van maniakale individuen en groeperingen op eigen bodem die voor gewelddadigheden zorgen - zoals de Branch Davidians van David Koresh in Wako, de Unabomber van Montana of de Freemen Militia die vorig jaar met een bomaanslag in Oklahma City op een federaal overheidsgebouw voor 167 doden verantwoordelijk waren. Ook de dader(s) van de bomaanslag in Atlanta moet(en) waarschijnlijk worden gezocht in de kringen van extremistische, paranoïde groepjes die de Olympische gedachte net als de Verenigde Naties en de federale regering in Washington beschouwen als een regelrechte bedreiging van de Amerikaanse vrijheid.

TERRORISME LEGT DE kwetsbaarheid van open samenlevingen bloot. Een vrije, democratische maatschappij kan zich nooit volledig immuniseren tegen de waanzin van een paar individuen of rabiate groeperingen die, al dan niet op politieke of religieuze gronden, hun toevlucht zoeken tot geweld. De kwaadaardigheid van terreur is precies gelegen in de onvoorspelbaarheid van de aanslagen en de aantasting van de vrijheid en veiligheid van de burgers.

Dit betekent niet dat de autoriteiten machteloos moeten toezien. Beveiligingsmaatregelen en deugdzame detectiesystemen kunnen de kwetsbaarheid aanzienlijk verminderen. Het is een toevalligheid dat morgen in Parijs een bijeenkomst plaatsheeft van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Groep van zeven om over de bestrijding van terrorisme te praten. Op deze bijeenkomst, een voortvloeisel van de top van de G-7 vorige maand in Lyon, gaat het over maatregelen om het internationale terrorisme van staten en politieke bewegingen te beteugelen.

De fragmentatiebom van Atlanta is net zo gruwelijk in zijn uitwerking als de aanslagen van staatsterroristen, maar vermoedelijk van een andere categorie. En terwijl de jacht op de dader(s) is geopend, gaat de jacht op het Olympische goud verder.