Wapens

Op vragen, die in 1995 in de Tweede Kamer werden gesteld door de leden Verspaget en Van der Stoel, antwoordde de minister van Buitenlandse Zaken, dat de leveranties getoetst zijn aan de acht criteria voor wapenexport, opgesteld door landen van de EU.

Na lezing van een artikel in NRCHANDELSBLAD van 23 juli blijkt echter, dat niet voldaan is aan bovengenoemde criteria, namelijk: 1. dat het ontvangende land niet in een 'conflict' mag zijn verwikkeld (Botswana heeft territoriale geschillen met Namibië), en 2. dat “legislation incorporating the criteria [needs] prior notification of other European Member States” (Dit is blijkbaar voor wat betreft Duitsland niet gebeurd).

Het zou Nederland nog steeds sieren wapenleveranties in Afrikaanse landen achterwege te laten. Dit geldt zeer zeker voor Botswana, een land dat niet lang geleden nog 10 miljoen gulden Nederlandse ontwikkelingshulp ontving.

    • K. Bakker