Prijs legt nadruk op belang patiëntenbonden

ROTTERDAM, 27 JULI. De patiëntenorganisaties Ypsilon en Anoiksis, die de jaarlijkse ereprijs van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) hebben gewonnen, maken zich sterk voor patiënten met schizofrenie en hun familieleden.

Met de prijs wil het NFGV ook het belang van patiëntenverenigingen in de geestelijke gezondheidszorg benadrukken. “Patiënten en hun familie zijn de motor achter veranderingen in beleid”, aldus het juryrapport.

Eén procent van de Nederlandse bevolking lijdt aan schizofrenie. De ziekte openbaart zich tussen het 18de en 25ste levensjaar. Schizofrenen kunnen geluiden en beelden uit hun omgeving niet uitfilteren. Ze registreren alles wat ze zien en horen. Als spanningen oplopen, kan dat een psychose tot gevolg hebben. “Je leven wordt onderuit geschopt, net op het moment dat je het aan het opbouwen bent”, zegt A. Brabander van patiëntenvereniging Anoiksis. Hij lijdt zelf aan schizofrenie.

R. van der Heijden, moeder van een schizofrene zoon en oprichter van oudervereniging Ypsilon: “Het is de ergste ziekte die er is. Je moet er je hele leven mee door, want je gaat er niet aan dood. Tenminste, als iemand zichzelf niet doodt.”

Vereniging voor ouders en familieleden Ypsilon heeft nu 6.000 leden. Van der Heijden: “We hebben de macht om dingen te veranderen. De minister van Volksgezondheid probeert mensen uit de inrichtingen te halen, de maatschappij in. Dat kán niet: hen op straat zetten zonder alternatief. Je ziet ze terug in de rij bij het Leger des Heils. Terugkeren in het arbeidsproces, genezing, het is allemaal een lachertje.”