Oud tijdschrift moderne kunst legt het loodje

ROTTERDAM, 27 JULI. Het tijdschrift Kunst & Museumjournaal houdt definitief op te bestaan. Gisteren viel het laatste nummer van het in 1955 opgerichte tijdschrift voor hedendaagse kunst bij de abonnees in de bus.

Kunst & Museumjournaal, waarin museumdirecteuren, kunsthistorici en kunstenaars schrijven, staat bekend om z'n ontoegankelijke taalgebruik. De bijdragen, die onder voormalig hoofdredacteur Paul Groot een Frans-filosofische signatuur kregen, zijn van zeer theoretisch, ondanks de koerswijzigingen waartoe de afgelopen jaren meerdere malen besloten werd. Begin vorig jaar kreeg K&MJ een nieuwe lay-out en kregen musea, die het blad als hun spreekbuis beschouwen, meer ruimte om hun tentoonstellingen onder de aandacht van het publiek te brengen. Desondanks lukte het het blad, dat drieëneenhalfduizend abonnees heeft en nauwelijks losse verkoop, niet om de verliezen van de voorgaande jaren om te zetten in een positief saldo. Het tijdschrift bleef volgens velen te zeer een clubblad voor museummedewerkers.

Philip Peters wijt dat aan het falende bestuur, dat tevens uitgever van het blad is. Het bestuur, waarin onder anderen Rudi Fuchs, Wim Beeren, Jan Debbaut en Robert de Haas zitting hebben, is er niet toe gekomen “om steeds in de begroting opgenomen sponsorgelden ook binnen te halen”, aldus Peters. Buiten dat ervoer hij “een stijgende onwil van museumdirecteuren om samen een tijdschrift te maken.”

Van het bestuur was gisteren wegens vakantie niemand aanwezig voor commentaar.

    • Lucette ter Borg