Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken: 'Geen sancties tegen Birma'

JAKARTA, 27 JULI. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) is geen voorstander van sancties tegen Birma zolang die niet door de omringende landen worden gesteund. Dat zegt de minister in NRC Handelsblad.

“We hebben op een zeer uitgesproken manier onze kritiek en bezorgdheid geuit over Birma. We hebben daarover een verklaring uitgegeven en voorlopig is dat het”, aldus de minister. “Ik sluit geen enkele maatregel tegen Birma uit, maar je moet wel bedenken dat sancties pas effectief zijn als ze door de regio waarin het land ligt worden gedragen. En als de regio als één man om zo'n land heen gaat staan, zie ik niet goed hoe een sanctiemaatregel zijn doel kan dienen.”

Van Mierlo heeft zich in Jakarta, waar hij als lid van de EU-trojka met de landen van de ASEAN heeft gesproken, niet beziggehouden met de ontwikkelingen in Indonesië zelf en geen contact gezocht met Megawati Soekarnoputri, leidster van de semi-oppositionele PDI, die met medewerking van de regering van haar post is ontheven. Juist vanochtend nam een Indonesische politiemacht van meer dan duizend man na een veldslag van twee uur het hoofdkwartier van de PDI in Jakarta in om er de aanhangers van Soekarnoputri uit te verdrijven.

“Er is vanuit Nederland vaak genoeg kritiek geweest op de situatie van de mensenrechten in Indonesië, maar je kunt niet alles tegelijk aan de orde stellen en als je dat wel doet verpest de ene missie de andere en dat moet je als minister van Buitenlandse Zaken niet doen”, aldus Van Mierlo. Hij heeft met zijn Indonesische ambtgenoot Ali Alatas “heel openhartig gesproken over mensenrechten, over de spanning tussen universaliteit en de toepassing van mensenrechten”.