Israel wil kantoren in Jeruzalem van Palestijnen sluiten

TEL AVIV, 27 JULI. De Israelische regering heeft gisteren bij de Palestijnse leider Yasser Arafat de eis neergelegd dat twee kantoren van het Palestijnse zelfbestuur die gehuisvest zijn in het PLO-hoofdkwartier in Oost-Jeruzalem, moeten worden gesloten. Ook de veiligheidstroepen van het Palestijnse zelfbestuur mogen niet in Jeruzalem opereren.

De eis zou volgens de Israelische radio door minister van buitenlandse zaken David Levy aan Arafat zijn gesteld. In het Palestijnse hoofdkwartier zijn volgens de Israelische regering de cartografische dienst en de sport- en jeugddienst gevestigd van het Palestijnse zelfbestuur. De vertegenwoordiger van de PLO in Jeruzalem, Faisal al-Husseini, zei gisteravond niet van de Israelische eis te hebben gehoord. Hij ontkende dat de kantoren van het Palestijnse zelfbestuur in het PLO-hoofdkwartier zijn gevestigd. (Reuter)

Onze correspondent voegt hier aan toe: Twee Israeliërs zijn gisteren gedood en een zeer ernstig gewond tijdens een Palestijnse terroristische aanslag tegen een Israelische auto nabij Beit Shemesh, niet ver van de 'grens' met de Westelijke Jordaanoever. Het is het eerste terroristische incident waarbij doden vallen waarmee de regering van premier Netanyahu wordt geconfronteerd. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde hij de Israeliërs “veiligheid en vrede”.

Vanuit een Palestijnse auto uit de Westelijke Jordaanoever werd het vuur geopend op de auto van de Israeliërs die om half twee 's nachts langs de weg stond. De Palestijnen ontsnapten naar de Westelijke Jordaanoever.

Op last van de premier heeft Israel de Westelijke Jordaanoever weer volledig van Israel afgegrendeld. Israel heeft bijzonder scherpe veiligheidsmaatregelen in de stad Hebron genomen. Veiligheidskringen denken dat de Palestijnen, die de aanslag uitvoerden, uit Hebron komen waar de spanning oploopt naarmate Israel de ontruiming van de stad blijft uitstellen. Mustafa Natshe, de burgemeester van Hebron, heeft de aanslag tegen de Israelische auto veroordeeld. Hij deed een beroep op Israel Hebron te ontruimen. Indien Israel dat niet doet is dat volgens Natshe een premie voor de terroristen die er op uit zijn het vredesproces te laten ontsporen. Palestijnse leiders in Hebron hebben voor een “explosie van geweld” gewaarschuwd indien het Israelische leger zich niet uit de stad terugtrekt.

Het incident deed zich voor enkele dagen nadat Israel de afgrendeling van de Westelijke Jordaanoever had verlicht zodat Palestijnse arbeiders weer in groteren getale naar hun werk in Israel zouden kunnen komen. Netanyahu eiste gisteren van het Palestijnse zelfbestuur dat Yasser Arafat de strijd zou aanbinden tegen alle terroristische Palestijnse organisaties die zich niet bij de akkoorden van Oslo neerleggen.

Israelische veiligheidskringen veronderstellen dat Het Volksfront voor de bevrijding van Palestina van George Habash deze aanslag heeft uitgevoerd.

Sedert de nationalistisch-religieuze regering van Netanyahu de macht heeft overgenomen van het socialistische bewind van Shimon Peres, is de spanning in bezet gebied langzaam maar zeker aan het oplopen. Plannen van de regering tot hervatting van de nederzettingenpolitiek op grote schaal over te gaan draagt daar in grote mate toe bij. Deze plannen worden de afgelopen dagen uitvoerig in de Israelische pers gepubliceerd. Het gaat in de eerste plaats om de snelle uitbreiding van bestaande nederzettingen en de bouw van wegen die de nederzettingen met elkaar verbinden. Langs deze wegen zou een aaneenschakeling van nieuwe nederzettingen moeten verrijzen die volgens de visie van Netanyahu Israels toekomstige grenzen moet afbakenen.