Franse rechters verzetten zich tegen 'muilkorfwet'

PARIJS, 27 JULI. Franse rechters van instructie die verontrust zijn over voorgenomen beknotting van hun ruimte voor strafrechtelijk onderzoek, gaan in verzet. Zij bereiden acties voor om de publieke opinie te waarschuwen voor 'muilkorf'-wetgeving die de regering nu in voorbereiding heeft.

Dat zegt de Franse Europarlementariër Thierry Jean-Pierre, die in 1994 aftrad als rechter van instructie nadat hij de illegale financiering van president Mitterrands socialistische partij had blootgelegd. Hij strijdt samen met nog fungerende rechters van instructie voor “een rechtsstaat in Frankrijk, die ook geldt voor de staat, voor politieke machthebbers en voor het establishment”.

Volgens Jean-Pierre werkt minister van Justitie Toubon aan wijzigingen van het strafprocesrecht die de armslag van rechters van instructie beperkt en de geheimhoudingsplicht rond strafrechtelijk onderzoek tot iedere burger uitbreidt. Over lopende zaken mag niemand meer praten of schrijven. Daar willen de rechters van instructie tegen waarschuwen.

Deze rechters, wier functie vergelijkbaar is met die van Nederlandse officieren van justitie, mogen strafzaken alleen uitzoeken zolang de - politiek benoemde - leiding van het openbaar ministerie dat wil. Als de pers niet meer mag schrijven over zaken die nog niet voor de rechter zijn geweest, kunnen de talrijke affaires waarin de toppen van de politiek en het bedrijfsleven in Frankrijk verzeild zijn geraakt, makkelijk in de doofpot worden gestopt, zo vrezen de rechters van instructie.

Deze week ontstond opwinding in Frankrijk nadat de regering twee naaste medewerkers van president Chirac en andere neo-gaullisten benoemde op de hoogste posten bij het openbaar ministerie. Deze nieuwe procureurs-generaal hadden in eerdere ambtelijke functies veel te maken met de partijpolitieke financiering in het Parijs van ex-burgemeester Chirac, waar justitie diepgaand onderzoek naar doet.

    • Marc Chavannes