Emmen wint zaak ontslag ambtenaren

ASSEN, 27 JULI. De ontslagen Emmer topambtenaren hebben zich schuldig gemaakt aan ambtsmisbruik van de hoogste orde. Emmen heeft hen dan ook terecht ontslagen. Dit heeft de bestuursrechter in Assen bepaald in een kort geding dat beiden tegen de gemeente hadden aangespannen.

De gemeente had hun op 24 juni strafontslag aangezegd. Het tweetal, directeur middelen H. Boersma (37) en algemeen directeur H. van den Elst (54), zou zich volgens een onderzoeksrapport van Boer Croon Group (BCG) schuldig hebben gemaakt aan misbruik van positie en macht, intimidatie, belediging en arrogant optreden, waardoor een sfeer van angst zou zijn ontstaan in het ambtenarencorps. Uit een vervolgonderzoek door twee accountantsbureaus bleek dat de twee de gemeente financieel benadeeld hadden en horecakosten declareerden tussen de 7.000 en 15.000 gulden per jaar. De rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar mogelijke strafbare feiten, zoals belangenverstrengeling en valsheid in geschrifte, naar aanleiding van de accountantsonderzoeken.

Beide ambtenaren ontkennen alle aantijgingen. Volgens hen worden ze zwart gemaakt door vijf querulanten, die zo hun ongenoegen uitten over het verlies van hun functie in een reorganisatie waaraan zij leiding gaven. De advocaat van de directeuren, G. van Amstel, noemde het BCG-rapport onzorgvuldig en eenzijdig, omdat er geen hoor en wederhoor zou zijn toegepast. De Asser bestuursrechter zegt in zijn vonnis echter dat een dergelijke regel formeel niet bestaat, en er onder omstandigheden van wederhoor kan worden afgeweken. Overigens oordeelt de rechter dat de advocaat wel degelijk in de gelegenheid is gesteld om te reageren op de onderzoeken van de accountantsbureaus. Hij oordeelde voorts dat de gemeente over voldoende gegevens beschikte die een strafontslag rechtvaardigen, omdat beide ambtenaren zich hebben misdragen en zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Slechts één voorval kan strafontslag al rechtvaardigen, aldus de president.

Van den Elst liet zich ten onrechte een bedrag van 8.400 gulden uitkeren uit de gemeentekas, als vergoeding voor zijn lidmaatschap van een door de gemeente ingestelde Stichting Regionaal Arbeidsplaatsen Plan. De rechter vindt dat Van den Elst misbruik maakte van zijn ambtelijke positie en uit was op persoonlijk voordeel. Dat gold ook voor Boersma die twee keer per week lunchte op kosten van de gemeente zonder dat er van een dienstbelang sprake was, aldus de rechter. Ook een schoonheidsbehandeling van 300 gulden declareerde hij bij de gemeente.

Loco-burgemeester H. de Bruijn van Emmen zegt dat het recht zijn loop heeft gehad. “Mensen in ons ambtelijk apparaat hebben een tijd lang in onzekerheid gezeten. Nu krijgen ze eindelijk rust, want de weg terug voor Boersma en Van den Elst is volledig geblokkeerd.”

Van den Elst noemt de uitspraak “menselijk emotioneel een ramp”. Hij en Boersma zitten na het strafontslag zonder inkomen.