'Die schapenziekte waait wel weer over'

ROTTERDAM, 27 JULI. Veertig tot vijftig schapen en geiten worden wekelijks in zijn kleine abattoir in Lepelstraat geslacht. “De hals doorsnijden doen ze zelf,” zegt Twan Kats. Hij heeft nu een jaar of tien zijn deuren geopend voor Turkse en Marokkaanse slagers, die bij hem hun levend vee brengen. Hij slacht vooral voor particulieren.

Vijf koeien en dertig varkens gaan er wekelijk 'aan de haak', maar in aantal winnen de schapen en geiten het. Allochtone slagers hebben een voorkeur voor kleinere slachthuizen als dat van Kats, maar volgens hem neemt hun aantal af en zijn zij steeds meer aangewezen op de grotere bedrijven.

Van de paniek rond de gekke-koeienziekte (BSE), die eind maart uitbrak heeft hij nauwelijks iets gemerkt. “En die schapenziekte zal ook wel weer overwaaien,” zegt Kats, die vooral aan de vooravond van offerfeesten hoogtijdagen beleeft.

Afgelopen maandag, tijdens de Landbouwraad in Brussel stelde de Oostenrijkse landbouwcommissaris Fischler voor een verbod in te stellen op de consumptie van hersenen, merg en milt van schapen. Aanleiding daartoe vormt een wetenschappelijk rapport, dat tot nu toe vertrouwelijk is gebleven.

De bevindingen van de subcommissie van het Permanent Veterinair Comité, die zich buigt over de gekke-koeienziekte wijzen er echter op dat schapen gemakkelijk via hun voer zijn te infecteren met BSE.

Tot nu toe werd aangenomen dat schapen alleen aan scrapie kunnen lijden, de schapenvariant van BSE, die al veel langer bekend is. De humane vorm staat bekend als het syndroom van Creutzfeldt Jakob, een snelle, dodelijk aflopende hersenziekte, waarvan tot voor kort alleen oudere mensen slachtoffer leken te kunnen worden. In Engeland zijn er de laatste jaren echter frappant veel jonge patiënten geweest, waardoor wordt gedacht dat zij in feite met BSE besmet waren.

De Nederlandse ministeries van volksgezondheid en landbouw zeggen die berichten over gekke-schapenziekte wel serieus te nemen, maar stellen tegelijkertijd dat er absoluut geen reden is voor paniek. Of het van een verbod zal komen is echter nog niet duidelijk.

De Britse minister van landbouw Douglas Hogg heeft slachterijen inmiddels wel verplicht de koppen van schapen na slachting meteen te vernietigen.

De regering van de Duitse deelstaat Hessen heeft de bondsregering opgeroepen tot een verbod op import van Brits schapevlees. Spanje en Portugal daarentegen hebben woedend gereageerd op Fischlers voorstel.

In Nederland werkten vorig jaar 4.878 mensen in de schapenhouderij, 289 in de geitenhouderij.