Vrouw burgemeester van Parijs verhoord

PARIJS, 26 JULI. Xavière Tibéri, de echtgenote van de burgemeester van Parijs, is door een rechter van instructie aan de tand gevoeld inzake het advies over wereldburgerschap dat zij schreef voor het département Essonne, ten zuidwesten van de hoofdstad. Zij kreeg daar 200.000 francs voor, al bestaat twijfel of zij het ooit schreef.

De rechter, Eric Halphen, vond aanwijzingen van de 'opdracht' aan mevrouw Tibéri toen hij op 27 juni huiszoeking deed in het privé-appartement van het echtpaar Tibéri in Parijs.

Die huiszoeking wekte grote opschudding, volgens medestanders van Tibéri uit president Chiracs RPR-partij vanwege het overval-karakter ervan, volgens veel rechters van instructie omdat op last van hogerhand de politie tegen de wet in had geweigerd rechter Halphen te vergezellen.

Het dagblad Le Parisien bericht vanmorgen dat niet alleen mevrouw Tibéri door Essonne goed is bedacht, maar ook de echtgenote van de president van het departementsbestuur, Dugoin. Zijn vrouw Marie-Aline zou van maart 1993 tot december 1995 voor 23.000 francs per maand op de loonlijst hebben gestaan voor het verrichten van niet-bestaande taken.

De aanhoudende stroom onthullingen over misbruik van machtspositie in Parijs en de omliggende departementen vestigt extra aandacht op de recente benoemingen in hoge justitieposten van politieke vrienden van minister Toubon (justitie) en president Chirac.

Volgens Libération voelt het hart van de macht in Frankrijk zich zo bedreigd door de huidige generatie van rechters van instructie, die de illegale partijfinanciering van de Parijse RPR op het spoor zijn, dat men het gerechtelijk apparaat met vrienden vult “zonder zelfs maar de moeite te doen dat te verhullen”.