Stellingen

Het ontbreken van een bijsluiter bij homeopathische middelen beïnvloedt de frequentie van waargenomen bijwerkingen.

R.M.F. VAN DER WEIDEN, Rijksuniversiteit Leiden

De salarissen van huisartsen kunnen met 50 procent omlaag als ze worden afgestemd op de wetenschappelijke onderbouwing van hun behandelingen.

H. TERPSTRA, Rijksuniversiteit Groningen

In een democratie zal de politiek op belangrijke, controversiële thema's over het algemeen pas achteraf wetgeving realiseren.

J. KEIJZER, Technische Universiteit Delft Het woord 'scholengemeenschap' heeft er, in het licht van een aantal recente gebeurtenissen, een wrange betekenis bijgekregen.

F.W. CORDEWENER, Rijksuniversiteit Groningen

Het veel gehoorde argument 'Ik heb geen tijd', heeft pas enige overtuigingskracht nadat de spreker ervan is overleden. En zelfs dan is het discutabel.

T.J.C. VAN TERWISGA, Technische Universiteit Delft

De betekenissen van de begrippen ontspanning en beziggehouden worden neigen steeds meer naar elkaar toe.

F. VAN DER GOES, Technische Universiteit Delft