Senaat VS dreigt regime Birma met sancties

WASHINGTON, 26 JULI. De Amerikaanse Senaat heeft president Clinton gisteren geadviseerd economische sancties in te stellen tegen Birma als het militaire regime van dat land de onderdrukking van de democratische oppositiebeweging verhevigt.

De voorgestelde maatregelen bestaan onder meer uit een verbod op nieuwe investeringen in Birma, beperking van de Amerikaanse ontwikkelingshulp en de financiële steun aan anti-drugsprojecten, het tegenwerken van leningen van internationale organisaties aan het land, het niet verstrekken van visa aan regeringsfunctionarissen en hun gezinnen, alsmede samenwerking met Birma's buurlanden om democratie in het land te brengen en de situatie van de mensenrechten te verbeteren.

De maatregelen zullen echter pas van kracht worden als het militiare regime de druk op de democratische beweging opvoert of als oppositieleidster Aung San Suu Kyi wordt verbannen, mishandeld of gearresteerd. Suu Kyi riep de internationale gemeenschap vorige week op sancties te nemen tegen Birma om het militaire regime te dwingen tot politieke verandering.

Voorstellen voor zwaardere maatregelen, zoals de onmiddellijke terugtrekking van de Amerikaanse investeringen uit Birma totdat een gekozen regering de plaats van het huidige militaire regime, de militaire Staatsraad voor Orde en Gezag (SLORC), inneemt, wees de Senaat van de hand.

De stemming van de Amerikaanse Senaat over sancties tegen Birma maakte deel uit van besprekingen over het budget voor buitenlandse hulp van volgend jaar.

In totaal trekken de VS 12,2 miljard dollar (20,7 miljard gulden) uit voor steun aan andere landen. (Reuter)