Philips naar Japans model

ROTTERDAM, 26 JULI. Philips wil met zijn grootscheepse reorganisatie van de tv- en audio-activiteiten dezelfde industriële Japanse managementstijl in de produktie van tv's invoeren die nu al in fabricage van pc's en auto's wordt toegepast.

Philips financiële bestuurslid D. Eustace, die gisteren de (volgens vakbonden) mini-Centurion operatie aankondigde, weigerde details over banenverlies te geven. Hij schetste wel enkele grote lijnen, waaronder uitbesteding van kapitaalintensieve werkzaamheden (outsourcing) in Europa naar andere bedrijven en regio's met lagere kosten, effectievere gezamenlijke inkoop (het Lopéz-effect, vernoemd naar de ster-inkoper van General Motors die naar Volkswagen overstapte) en een wijziging in het verkoop management. De directie van Grundig bijvoorbeeld, de Duitse probleemdochter die onder curatele is gezet, mocht tot voor kort in alle opzichten zijn eigen beleid uitstippelen, maar zal meer en meer een marketing unit worden met uitbesteding van de produktie, zo zei Eustace.

De reorganisatie treft ongeveer 6.000 van de 40.000 werknemers in de divisie Sound & Vision, die produktievestigingen heeft in Amerika, België, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. In de fabricage van consumentenprodukten verloor Philips in het eerste halfjaar 92 miljoen gulden.

Financiële analisten verwelkomen de veranderende management visie die uit de reorganisatie spreekt. “Botweg schrappen van banen zet op langere termijn geen zoden aan de dijk”, zegt beleggingsanalist J. van Beek van de bank HSBC Van Meer James Capel. Philips neemt door de uitbesteding steeds meer kenmerken over van het Japanse industriële systeem. “Het gaat meer de kant op van assemblage, weg van de geïntegreerde structuur”. Dat was traditioneel de kracht van Philips: één firma, van toeleverancier tot gebruiker. Onder leiding van president J. Timmer is daar volgens Van Beek al verandering in gekomen, nu gaat het een stap verder.

Door een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan nauw verbonden toeleverancies, zoals Eustace wil, kan het concern in slechte tijden een deel van de pijn doorschuiven naar deze leveranciers. Vergaande standaardisatie, zoals die al aan de orde van de dag is in de computer- en auto-industrie kan de prijzen van onderdelen verlagen en de reactiesnelheid op veranderingen op de consumentenmarkt versnellen.

Philips wil tevens de tijd bekorten tussen ontwikkeling van een idee en het moment dat het produkt in de winkels ligt. De ruime publiciteit die een mislukking bij Philips keer op keer trekt, zoals de introductie van CD-i in Amerika een maand geleden, zat Eustace niet lekker. Zal de binnenkort geplande lancering van een interactieve tv in Amerika hetzelfde lot beschoren zijn? Eustace:“Geen bedrijf kan zichzelf na tegenvallers in het verleden begraven. That's a certain way to die.”