Patiënten eisen hun eigen huisarts

LEEUWARDEN, 26 JULI. Ziekenfondspatiënten van huisarts S. Schat uit Sint Nicolaasga hebben gisteren in kort geding geëist dat de zorgverzekeraars De Friesland en ANOZ de behandelingen van Schat blijven vergoeden. Zij zijn “verbaasd, verontwaardigd en boos” dat de verzekeraars hen verplichten om naar een andere huisarts om te zien als zij voor vergoeding in aanmerking willen blijven komen.

De Friesland en ANOZ zegden een maand geleden het contract met huisarts Schat per 1 augustus op omdat hij niet in staat zou zijn kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Schat, die er van wordt verdacht het leven van een 72-jarige kankerpatiënte te hebben beëindigd zonder daarbij de regels voor euthanasie in acht te nemen, heeft geen goede waarneemregeling, hij doet niet aan evaluatie en hij heeft zich niet voldoende bijgeschoold, aldus De Friesland en ANOZ.

Veel patiënten dragen Schat echter op handen. Het kort geding was aangespannen door twee patiënten, maar volgens advocaat E. Slob hebben zich in korte tijd al 250 gezinnen bij de patiëntenvereniging gemeld. Zij vertegenwoordigen volgens haar 750 verzekerden. Advocaat H. van der Meer van De Friesland betwistte het grote aantal aanhangers van Schat omdat maar enkele tientallen patiënten tegen het besluit hebben geprotesteerd.

Volgens Slob is de vrijheid van huisartskeuze in het geding. Ze betoogde dat zorgverzekeraars sinds de afschaffing van de contracteerplicht met artsen een machtspositie hebben. Van meer marktwerking is nauwelijks sprake: “Er is een enorme fusiegolf geweest. De Friesland is verbonden aan Het Groene Land. OHRA, Univé en Nuts maken eveneens deel uit van een blok..” Deze maatschappijen zegden ook het contract met Schat op.

Slob vroeg namens de patiënten een voorlopige voorziening zodat zij meer tijd hebben om een verzekeraar te vinden die wel de behandeling van Schat wil vergoeden. Zij kregen “pas twee weken” geleden een brief van de verzekeraars. Hoewel de patiënten vinden dat de verzekeraars onder één hoedje spelen, zijn er volgens Slob al ziekenfondsen gevonden die de behandeling van Schat wel willen vergoeden. Zij verweet de verzekeraars de “huisarts te willen verzuipen voordat de rechter hulp heeft kunnen bieden”. Woensdag kregen alle patiënten een brief met een antwoordstrookje waarop zij konden aankruisen welke nieuwe huisarts ze willen. De Friesland en ANOZ hebben een tijdelijke vervanger aangewezen en ook de twee andere huisartsen willen patiënten opnemen.

De Friesland en ANOZ wilden de patiënten alleen laten gaan als ze een nieuwe verzekeraar hebben gevonden. Die voorwaarde lieten De Friesland en ANOZ gisteren los. Het verwijt dat zij overhaast hebben gehandeld, legde advocaat Van der Meer naast zich neer. “Schat is vanaf 1993 in de gelegenheid gesteld om aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep te voldoen.” De rechter doet dinsdag uitspraak.