Ondernemers positief over derde kwartaal

De ondernemers in de industrie verwachten dat hun productie in het derde kwartaal op hetzelfde niveau zal liggen als in dit kwartaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat dit donderdag naar buiten bracht, interpreteert dit positief: in het verleden plachten ondernemers somberder te zijn in het zomerseizoen. Vooral producenten van halffabrikaten en consumentenproducten denken geen last te hebben van het zomerseizoen, waarin doorgaans minder wordt geproduceerd.

De fabrikanten van investeringsgoederen zijn iets minder positief. De mooie voorspellingen worden niet vertaald in meer personeel. De industrie verwacht eerder een kleine daling van het aantal werknemers. De hogere productie wordt gehaald bij een hogere bezettingsgraad van de machines. In het afgelopen kwartaal steeg de bezettingsgraad met 0,7 procentpunt tot 84 procent.

Ondernemers in de dienstverlenende sector zijn veel positiever over de werkgelegenheid. Van de ondervraagde werknemers denkt 35 procent in het volgende kwartaal meer mensen in dienst te hebben. Een kleine minderheid van 11 procent denkt minder werknemers nodig te hebben; de rest verwacht een gelijkblijvend personeelsbestand. Opmerkelijk is dat ondanks de verwachte toename van het aantal banen in de sector, de zakelijke dienstverlening een daling van de orderontvangst voorspelt voor het komende kwartaal.