Octrooiaanvragen met 17 procent omhoog

Het aantal Nederlandse octrooiaanvragen is vorig jaar met 17 procent gestegen tot bijna 2700. Sinds de invoering van de nieuwe Rijksoctrooiwet op 1 april zijn het afgelopen jaar bij het Bureau voor de Industriële Eigendom 2001 aanvragen ingediend.

De resterende 650 nationale aanvragen en 41 omgezette internationale aanvragen vallen nog onder de oude wet. Het Bureau voor de Industriële Eigendom, de Nederlandse octrooiverlenende instantie, noemt de stijging opmerkelijk.

De nieuwe Rijksoctrooiwet voorziet in een snelle, eenvoudige en goedkope octrooiverlening zonder inhoudelijke toetsing, waarbij de aanvrager kan kiezen voor een octrooi met een maximumduur van 6 of 20 jaar. Aan het 20-jarige octrooi is een nieuwheidsonderzoek verbonden. Twee derde van de aanvragers kiest tot nu toe voor dit octrooi.

Vorig jaar verleende het bureau 673 octrooien verleend, waarvan 119 onder de nieuwe Rijksoctrooiwet. Het Europees Octrooibureau verleende in 1995 41.609 octrooien waarvan 22.7711 voor Nederland. Eind vorig jaar waren er in ons land ongeveer 106.000 octrooien van kracht. Daarvan zijn 7000 langs de nationale weg en 99.000 langs de Europese weg verleend.