Medische specialisten

Onder de kop 'Organisaties van specialisten versnellen fusie' (23 juli) wordt gemeld, dat de oprichting van één grote Orde van Medische Specialisten in Nederland zo goed als rond is. De medische specialisten vormen straks één grote 'familie' met als belangrijkste doel: oorlog met minister Borst.

De Orde gaat ook waken over de kwaliteit van de specialistische zorg. Werving van de leden vindt plaats via de wetenschappelijke verenigingen. Kortom: één (openbare) stem voor Medisch Specialistisch Nederland. Het Nederlandse Specialisten Genootschap (NSG) is tot op heden niet betrokken bij deze ontwikkeling. Dat is logisch. Het Genootschap was, is en blijft tegen de oprichting van één vereniging, omdat dit tot gevolg heeft dat de broodnodige inspraak van diegenen die het niet eens zijn met de visie van de bestuurders, weer teniet wordt gedaan. Dan zijn we weer terug bij af; de stand van zaken vóór de oprichting van NSG (1987) en NSF (1988). Het Nederlands Specialisten Genootschap is tegen oorlog met minister Borst, tegen het bedrijven van politiek door wetenschappelijke verenigingen en wil dat de bestuurders van specialistenverenigingen luisteren naar hun achterban. Het NSG blijft pleiten vóór een Federatie van LSV, NSG en NSF en tegen één Orde van medische specialisten.

    • Voorzitter Nsg
    • J.S. Koops-Korbee