Jeltsin schept adviesorgaan voor defensie

MOSKOU, 26 JULI. De Russische president, Boris Jeltsin, heeft gisteren per decreet een nieuw adviesorgaan geschapen, een Defensieraad. De raad moet de president in het vervolg adviseren over alle belangrijke militaire beslissingen.

Volgens het decreet van Jeltsin, die nog steeds in een sanatorium buiten Moskou verblijft, wordt de Defensieraad “een permanent adviserend instituut ter voorbereiding van presidentiële beslissingen over militaire vraagstukken en ter implementatie van de belangrijkste beslissingen van de Veiligheidsraad over vraagstukken die de strategische defensie-industrie betreffen”.

Jeltsin is zelf voorzitter van de Defensieraad. Onder de zeventien andere leden bevinden zich premier Tsjernomyrdin, minister van defensie Rodionov, generaal b.d. Aleksandr Lebed, de secretaris van de Veiligheidsraad, de ministers van binnenlandse zaken en economie en de chef van de diverse inlichtingendiensten. Een sleutelrol is weggelegd voor de secretaris van het nieuwe adviesorgaan, Joeri Batoerin, tot vorige maand Jeltsins belangrijkste adviseur voor veiligheidsvraagstukken. Hij wordt algemeen gezien als een van de meest liberale medewerkers van de president.

De bevoegdheden van de Defensieraad zijn in het decreet niet nauwkeurig omschreven. Maar algemeen gaan waarnemers ervan uit dat de vorming ervan ten koste gaat van de bevoegdheden van Aleksandr Lebed, die vorige maand werd benoemd tot secretaris van de Veiligheidsraad, het belangrijkste en het meest invloedrijke adviesorgaan van de president. Lebed had zich aanvankelijk uitgesproken tegen de vorming van een Defensieraad, met het argument dat dat orgaan en de Veiligheidsraad elkaar zouden dupliceren. Later matigde hij zijn standpunt echter. De op zijn aandringen benoemde minister van defensie, Rodionov, pleitte bij zijn aantreden vorige week de vorming van een Defensieraad “om het leger nieuw leven in te blazen”.

In een ander decreet benoemde president Jeltsin gisteren de liberaal Anatoli Tsjoebais - die overigens ook in de Defensieraad zit - tot coördinator van de presidentiële adviseurs en daarmee tot zijn belangrijkste adviseur. Tsjoebais werd onlangs al chef van de presidentiële staf. (Reuter, AP, AFP)