Huiszoeking bij relaties van 'sapman'

ROTTERDAM, 26 JULI. De Nederlandse en Belgische politie hebben gisteren in België huiszoekingen verricht in het onderzoek naar de activiteiten van de Haarlemse drugsrechercheurs Langendoen en Van Vondel.

Dit zegt de sapman, die diende als Belgische informant van de Haarlemse politie. De verantwoordelijke officier van justitie F. Slits in Den Haag wilde vanochtend geen commentaar geven. In samenwerking met de rijkswacht heeft de Nederlandse rijksrecherche invallen gedaan in een bedrijf en een bank die zakelijke relaties onderhouden met de 'sapman', een vruchtensaphandelaar die jarenlang met crimineel geld is gefinancierd door de Haarlemse politie-agenten.

Bij de bank zijn uittreksels in beslag genomen van de bankrekeningen van de sapman, zijn vrouw en kinderen. Bij het bedrijf, een koel- en vriescentrum, werden zogenoemde 'inslagdocumenten' meegenomen, waarmee kan worden vastgesteld hoeveel vruchtensappen de sapman via de Haarlemse politie heeft betrokken.

Dat sap werd door de politie als restprodukt van in beslag genomen drugs gratis aan de sapman geleverd. Ook financierde de politie met miljoenen guldens een sapfabriek van de man in Ecuador die moest dienen als front store voor een transportlijn naar Nederland.

Volgens de sapman kan aan de hand van de in beslag genomen stukken worden vastgesteld dat Langendoen en Van Vondel bewust onjuiste verklaringen tegen de commissie-Van Traa hebben afgelegd. Het 'koningskoppel' heeft beweerd dat de sapman enige honderdduizenden kilo's kilo sap kreeg geleverd, terwijl de sapman zegt dat het om 60.000 à 80.000 kilo gaat.

De sapman zegt dat Langendoen & Van Vondel de omvang van deze leveranties “bewust overdrijven” omdat Van Vondel tegen Van Traa onjuist heeft verklaard over de herkomst van geld dat de rijksrecherche op een bankrekening in België heeft aangetroffen.

Op deze bankrekening, die onder de valse naam Gordon Lee Trilling werd beheerd door Langendoen, zouden volgens Van Vondel de opbrengsten staan van de zwarte verkoop van het sap. De sapman ontkent dat. Volgens hem werd de bankrekening al in het leven geroepen ver voordat er van sapleveranties sprake was en moet het geld dus uit andere bron afkomstig zijn, mogeljk een buitenlandse inlichtingendienst. De rekening was volgens hem bedoeld voor de financiering van de sapfabriek in Ecuador.

Volgens sapman moet er een strafrechtelijk onderzoek wegens drugshandel tegen Langendoen en Van Vondel lopen. Hij zegt vanochtend van zijn bankdirecteur te hebben vernomen dat het bankgeheim in België zo streng is dat een vervolging wegens meineed het opvragen van bankstukken niet rechtvaardigt. Recentelijk raakte een vervolging wegens meineed in moeilijkheden. Voor die vervolging was de actieve medewerking van sapman en zijn echtgenote nodig, maar zij eisten in ruil daarvoor een kroongetuigeregeling: bescherming en een bedrag van vijf miljoen dollar. Een overleg daarover vorige week met de rijksrecherche, waarin sapman om te beginnen de betaling door justitie eiste van een advocaat, liep op niets uit.

De sapman, die zegt dat Van Vondel hem recentelijk de dood in het vooruitzicht heeft gesteld als hij actief met justitie meewerkt, voelt zich door de invallen van gisteren “extra onveilig”. Hij noemt het “hoogst onbehoorlijk” dat justitie tot de invallen is overgegaan. “Vorige week hebben mijn vrouw en ik gezegd dat we in ieder geval geen medewerking verlenen als we geen advocaat betaald krijgen, maar de afwijzing van dat verzoek is nog niet binnen of ineens gaan ze invallen doen”, aldus de sapman, die vreest dat ook bij zijn bedrijf binnenkort huiszoeking wordt verricht.

    • Marcel Haenen
    • Tom-Jan Meeus