EU moet in 1997 de buikriem aanhalen

BRUSSEL, 26 JULI. De Europese Unie moet volgend jaar de buikriem aanhalen. Een meerderheid van de lidstaten stemde gisteren in met een Frans/Duits voorstel om de uitgaven in 1997 te bevriezen. Voor de landbouw- en structuurfondsen zal 4,2 miljard gulden minder worden uitgetrokken. Ieder jaar houdt Europa een flink bedrag over op deze posten, in 1995 zo'n 19 miljard gulden, dat teruggaat naar de lidstaten.

Hoewel Nederland het eens is met een zuiniger beleid, stemde het toch tegen het eerste begrotingsontwerp. De manier waarop de Ierse voorzitter onder druk van de zuidelijke landen de pijn in eerste instantie wil verdelen, stuitte op weerstand van Den Haag. Ook België, Oostenrijk en Italië stemden overigens tegen.

Volgens staatssecretaris Patijn (Europese Zaken) zouden voorgestelde kortingen van tien procent op onderdelen van de structuurfondsen voor hulp aan achterstandsgebieden, Nederland onevenredig treffen. De Europese Commissie heeft hem wel verzekerd dat de betalingen aan Nederland zijn gegarandeerd.

Het Europees Parlement, dat medezeggenschap heeft over de begroting, kan zich wel vinden in een strakke lijn, zei Laurens Jan Brinkhorst (D66). De budgetexperts willen meewerken aan mogelijkheden om de nationale bijdragen van de landen aan de Europese kas te verlagen. (ANP)