Bond: meer banen weg bij Philips

EINDHOVEN, 26 JULI. De vakbond de Unie verwacht dat bij het elektronicaconcern Philips dit jaar mogelijk nog eens 1.000 banen verdwijnen in Nederland. “We gaan ervan uit dat de hele werkgelegenheid onder druk komt te staan”, zegt bestuurder A. Verhoeven van de Unie

Philips maakte gisteren bekend 6.000 banen te zullen schrappen bij de divisie Beeld & Geluid, die in grote problemen verkeert, 15 procent van het personeelsbestand dat wereldwijd bij deze divisie werkt. Bij de Nederlandse tak van Beeld & Geluid verdwijnen naar verwachting 150 tot 200 banen. Philips treft vor de reorganisatie een voorziening van 800 miljoen gulden, waardoor in het tweede kwartaal een verlies van 456 miljoen guoden wordt geleden.

Verhoeven zegt dat vooral de slechte resultaten zorgwekkend zijn. “Het zou ons niets verbazen als er daardoor dit jaar in Nederland een duizendtal plaatsen verloren gaan”, aldus Verhoeven. De Industriebond FNV vraagt zich af of voor de zoveelste keer mensen ontslaan wel zin heeft.

Voorzitter H. de Jonge van de centrale ondernemingsraad van Philips spreekt van “een explosief aantal” arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen. “Dat hadden we niet verwacht”, aldus De Jonge in een voorlopige reactie. “Spoedig na de vakanties zullen we de kwestie, waarover ik nu nog te weinig informatie heb om een definitieve reactie te geven, binnen de cor bespreken en we zullen zeker erop aandringen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen”, aldus De Jonge.

De vakbond CNV Metaal en Elektro wil bezien of het verlies aan arbeidsplaatsen kan worden opgevangen door arbeidstijdverkorting.