VS en China voeren overleg op hoog niveau

JAKARTA, 25 JULI. De regeringen van de Verenigde Staten en China arrangeren de komende maanden een aantal ontmoetingen op hoog niveau om de bekoelde relaties tussen de twee landen te verbeteren.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Warren Christopher, zal in november een bezoek brengen aan China. De Chinese minister van Defensie zal de maand daarna een tegenbezoek afleggen in Washington.

Qian en Christopher ontmoetten elkaar gisteren op het jaarlijkse forum van de Associatie van Zuidoostaziatische Naties (ASEAN) in de Indonesische hoofdstad Jakarta. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Russische collega Jevgeni Primakov hadden daar een dag eerder aangekondigd dat zij China willen overhalen zijn goedkeuring te geven aan het compromisvoorstel voor een alomvattend verdrag over een verbod op kernproeven (CTBT).

Qian heeft echter terughoudend gereageerd op de Russisch-Amerikaanse steun voor het verdrag en zei dat hij hoopte op “flexibiliteit” als de besprekingen over het verdrag worden hervat op 29 juli in Genève.

De ontmoetingen van de komende maanden zijn bedoeld om China en de Verenigde Staten nader tot elkaar te brengen op het gebied van handel, wapenverkopen, de kwestie Taiwan en de rechten van de mens. Drie bilaterale commissies voor handel, wetenschapstechnologie en economie, zullen de komende paar maanden bijeenkomen in de Verenigde Staten. Twee Amerikaanse wapencontrole-functionarissen zullen naar China gaan, terwijl Li Huaqiu, China's nationale veiligheidsadviseur, reist naar de Amerikaanse hoofdstad. De data voor deze ontmoetingen moeten nog worden vastgesteld. Zoals eerder al was afgesproken zal de plaatsvervangend onderminister van Buitenlandse Zaken, Robert Einhorn, later deze week in Peking zijn voor besprekingen over het aanscherpen van de exportcontrole op gevoelige technologie. (Reuter)