Vluchtgegevens van TWA-800 gevonden

NEW YORK, 25 JULI. Duikers die voor de kust van Long Island naar wrakstukken van het vorige week geëxplodeerde TWA-toestel zoeken, hebben gisteren de twee zwarte dozen met vluchtgegevens gevonden en geborgen.

Dat heeft Robert Francis, vice-voorzitter van de National Transportation Safety Board (NTSB) gisteren bekend gemaakt. Francis verwacht dat de twee recorders opheldering zullen verschaffen over de oorzaak van de ramp die op 17 juli aan alle 230 passagiers het leven heeft gekost.

Eén recorder legt de conversaties in de cockpit vast en zou dus uitsluitsel kunnen geven over de vraag of de bemanning op de hoogte was van problemen aan boord. De andere black box bevat een recorder die technische gegevens over de vlucht en de motoren vastlegt. Deze data-recorder moet uitwijzen of er sprake was van mechanische defecten.De FBI heeft met de vondst eindelijk een succesje geboekt in het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Vooralsnog onderzoekt de FBI drie mogelijke oorzaken: een bomexplosie, een raketaanval en een technische defect. Op een van de vleugels werd een chemisch residu getroffen dat mogelijk afkomstig is van een bom. Eerste onderzoeken leken dat vermoeden te bevestigen, gedetailleerdere vervolgonderzoeken gaven echter geen uitsluitsel over de herkomst van de stof.

Het onderzoek concentreert zich nu op een gebied van 2,4 kilometer bij 800 meter waar een 18 meter lang rompstuk is aangetroffen. De Amerikaanse marine heeft inmiddels zeer geavanceerde duik- en zoekapparatuur ter plaatse. Ruim 75 duikers van de marine zijn bij het onderzoek op 30 meter diepte betrokken. De kilometerslange elektrische bedrading van het ropmstuk drijft als een spinnenweb rond de brokstukken en belemmert de toegang. Tot nu toe is slechts één procent van het toestel geborgen.