Vereniging: zeearend niet weer in Nederland uitzetten

DEN HAAG, 25 JULI. De Vereniging Das en Boom heeft vandaag aan minister Van Aartsen (Natuur) gevraagd terug te komen op zijn toestemming aan het Wereldnatuurfonds om de zeearend weer te introduceren in de Nederlandse natuur.

Volgens J. Dirkmaat van de vereniging wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de Nederlandse natuur al zover is opgeknapt dat nieuwe, exotische dieren gemakkelijk kunnen overleven.

In werkelijkheid zou de Nederlandse natuur er “beroerd” aan toe zijn. Circa 655 dieren- en plantensoorten staan op de nominatie binnenkort uit te sterven, betoogt Dirkmaat. “Laat ze daar maar eerst werk van maken, voordat ze met de zeearend beginnen. Het dier wordt misbruikt.” Trekt minister Van Aartsen de toestemming niet in, dan vecht de Vereniging Das en Boom het besluit aan bij de Raad van State. Het rechtscollege is reeds gevraagd de introductietoestemming op te schorten.

Het Wereldnatuurfonds wil komend voorjaar de eerste zeearenden loslaten in de Oostervaardersplassen en de Gelderse Poort bij Nijmegen. De vogel, met een vleugelwijdte van ruim twee meter, zou als aaseter en 'opruimer' van kleine, zieke zoogdieren een heel nuttige rol kunnen spelen in de natuur, verwacht de organisatie. Daarnaast vervult de zeearend in de ogen van het Wereldnatuurfonds een belangrijke symboolfunctie in het streven meer sympathie bij het publiek te kweken voor uitbreiding van 'natte' natuurgebieden in ons land. Het Wereldnatuurfonds is de afgelopen jaren druk bezig om waterrijke gebieden, speciaal het rivierenland en de Zeeuwse stromen weer tot bloei te brengen ten gunste van flora, fauna en recreant.

Dirkmaat noemt het uitzetten van het dier ook niet in het belang van de vogelstand of de zeearend zelf, want het beest zou in zijn huidige leefgebied niet worden bedreigd. De vogel leeft in Scandinavië, Noord-Duitsland, Zuid-Bohemen en delen van de voormalige Sovjetunie. In de winter bezoekt een enkele zeearend Nederland.

Het Wereldnatuurfonds, dat zegt niet op de hoogte te zijn van het verzoek van Das en Boom, laat in een reactie weten dat het voornemen de zeearend te introduceren “een weloverwogen beslissing is”. “Er ligt uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag. De vogel komt hier nu al af en toe voor als overwinteraar. De nieuwe natuur ontwikkelt zich momenteel zodanig dat de zeearend er ook als broedvogel zou kunnen leven”, aldus een woordvoerder van het Wereldnatuurfonds. “Wij zijn blij met het besluit van minister Van Aartsen om de introductie toe te staan en kunnen ons niet voorstellen dat hij daar nu op terugkomt.” (ANP)