Tinbergen

In de bespreking van D.R. Roëlls proefschrift 'De wereld van het instinct, Niko Timbergen en het ontstaan van de ethologie in Nederland (1920-1950)'', door Maarten 't Hart in W&O van 6 juni, stoort deze zich aan het feit dat Roëll het gebied 'De Beer' hardnekkig een vogeleiland bij Hoek van Holland noemt.

Deze irritatie geeft mij de indruk dat Maarten niet op de hoogte is van het bestaan van een jeugdwerk van Tinbergen dat de titel draagt 'Het Vogeleiland' - door G. van Beusekom, F.P.J. Kooymans, M.G. Rutten en N. Tinbergen (inleiding door Jac. P. Thijsse), uitgegeven door A.G. Schoonderbeek te Laren, z.j.. In dit boek, dat een enthousiast verslag is van vele bezoeken aan 'De Beer', wordt het door De Nieuwe Waterweg geïsoleerde stuk van Zuid-Holland bestempeld als vogeleiland, zoals de titel al aangeeft. De kop van het afgesneden stuk land heeft de vorm van een schiereiland als ik afga op het kaartje van 'De Beer of Hoek van Holland' dat achterin het boek is opgenomen. Ik veronderstel dat 'het eilandgevoel' doorslaggevend is geweest bij de betiteling. Waarschijnlijk in navolging van Niko Tinbergen zal Roëll dit gebied dan ook 'hardnekkig ' vogeleiland genoemd hebben. Het 'Vogeleiland' vormt een hoofdstuk vol jeugdig elan in de geschreven geschiedenis van het Nederlandse vogelleven en ik kan het Maarten 't Hart van harte aanbevelen.

    • Jeannine Bremer