Pensioenen

Het column van E.J. Bomhoff onder de kop 'PvdA verkrampt over pensioenen' (15 juli), gaat onder meer in op de te Roermond gevestigde groothandel in hout Brentjens Handelsonderneming en op het door PVF Pensioenen beheerde pensioenfonds voor werknemers in de bedrijfstak handel in bouwmaterialen.

Brentjens is een werkgever die zich tot dusver niet wil aansluiten bij dit voor de bedrijfstak bestaande pensioenfonds. Volgens Bomhoff is de reden daarvan dat directeur Brentjens zijn personeelsleden graag een royaler pensioen in het vooruitzicht wil stellen, maar onvoldoende marktwerking zou hem dat beletten. Bomhoff stelt dat de werknemers van Brentjens benadeeld worden door aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds, omdat hun pensioenregeling dan slechter wordt èn omdat ze dan fiscale faciliteiten verliezen. Dat is feitelijk onjuist.

De werknemers hebben juist voordeel, omdat in de pensioenregeling van dit pensioenfonds de premie geheel voor rekening van de werkgever komt; de werknemer hoeft daar niet aan mee te betalen. Het niveau van het aldus geregelde pensioen is bedoeld als basisregeling.

Als de werkgever de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds niet riant genoeg vindt, kan hij in alle vrijheid, bij wie hij maar wil, een fiscaal gefacilieerde aanvullende pensioenregeling voor zijn werknemers bijverzekeren. Dat kan bij het bedrijfstakpensioenfonds, maar ook bij een verzekeringsmaatschappij. Wat dat betreft is er dus marktwerking volop.

    • Mr. J.P. van der Meer
    • Juridisch Medewerker Pvf Pensioenen