Ook Frankrijk worstelt met selecteren nieuwe studenten

PARIJS, 25 JULI. Ook in Frankrijk is selectie bij toelating tot de universiteit uitgesloten. Daarom doen zich ieder jaar opstoppingen voor bij de inschrijving van nieuwe studenten, die in september vaak in tenten moeten worden ontvangen tot zij de ongelijke strijd opgeven. Dit jaar is de studie gymnastiek opeens zeer populair, met alle gevolgen van dien.

Nu hebben zich al 35.000 kandidaten aangemeld om in september de universitaire studie 'wetenschap en techniek van fysieke en en sportieve activiteiten' te volgen. Niemand weet waarom de studie zich opeens mag verheugen in deze ongekende toeloop. Er zijn maar 7000 plaatsen verdeeld over 31 opleidingen beschikbaar, en van selectie kan geen sprake zijn, zo heeft de minister van onderwijs nog onlangs plechtig herbevestigd.

De coördinatoren van de gym-studie dachten dat zij een eerlijke oplossing hadden gevonden. Op grond van de voorinschrijving zagen zij het probleem tijdig aankomen. Zij lieten alle belangstellenden weten dat de inschrijving dit jaar voor het eerst via de minitel zou plaatsvinden. Minitel is wat de Fransen de voorloper van Internet noemen, een systeem om via de telefoon tweerichtings-contact met een grote computer te maken.

Wie het eerst inlogt die het eerst maalt, was de gedachte. De computer is dom en eerlijk en laat gewoon zien wie de eerste 7.000 liefhebbers zijn, was de gedachte. De kandidaten 7001 tot en met 35.000 zijn het daar niet mee eens. Via kort gedingen, bezetting van een bestuursgebouw en brieven aan de minister eisen zij toelating; zij stellen dat er toch is geselecteerd, en nog wel op willekeurige gronden.

De minister heeft toegegeven dat de gang van zaken onbevredigend is. Hier en daar kunnen de opleidingen wat worden opgerekt, maar meer dan een paar honderd extra plaatsen levert dat niet op. Zelfs de begroting van onderwijs, de grootste van allemaal, ontkomt niet aan de zware budget-discipline die nodig is om de EMU tijdig binnen te zeilen. Wat gold voor hun arbeidstoekomst gaat nu voor de 35.000 gymstudenten straks in september al: niemand weet waar zij moeten blijven. Het zal duidelijk zijn dat in Frankrijk het systeem van gewogen loting nog weinig bekend is.