Lebed: uitbreiding NAVO geen gevaar voor Rusland

ROTTERDAM, 25 JULI. Aleksandr Lebed, secretaris van de invloedrijke Russische Veiligheidsraad, vindt dat de uitbreiding van de NAVO geen gevaar oplevert voor Rusland.

Lebed zei dit in een vandaag gepubliceerd vraaggesprek met The Financial Times. De uitlating wordt gezien als een nieuw signaal dat de bereidheid van Rusland om de uitbreiding van de NAVO in oostelijke richting te accepteren, toeneemt.

Lebed, die in juni derde werd in de eerste ronde van de Russische presidentsverkiezingen en die daarna door president Jeltsin tot chef van de Veiligheidsraad werd benoemd, maakte duidelijk geen voorstander te zijn van de uitbreiding van de NAVO, maar die ook niet te zien als een bedreiging van de veiligheid van Rusland. De uitbreiding van de NAVO, zei hij, “is duur, onverstandig en onnodig”, maar als het Westen die uitbreiding wil moet ze die maar realiseren - alleen, dan “wordt de machtige NAVO-vuist ontwikkeld om in de lucht te slaan”. “Als de Westerse belastingbetalers zien dat ze geweldige sommen betalen voor niets, kunnen de leiders van de NAVO in moeilijkheden raken. Maar als ze genoeg geld hebben en gezond genoeg zijn moeten ze hun gang maar gaan. Persoonlijk sta ik er kalm tegenover. Misschien willen anderen zich propagandistischer opstellen, maar ik denk simpelweg dat Rusland zich niet meer agressief kan opstellen. We hebben onze eetlust wat oorlog betreft opgebruikt. We willen niet meer vechten.”

In het vraaggesprek uitte Lebed zich verder kritisch over de stand van zaken in de Russische economie. “Op een zekere mooie dag, niet ver weg, riskeren we een sociale revolte. Als we geen energieke stappen zetten kunnen we komende herfst een ernstige economische crisis verwachten. We hebben al een financiële crisis en een bankcrisis aan de horizon.”

Volgens Lebed kan zijn belangrijkste project - de bestrijding van de misdaad en de corruptie - ook alleen maar slagen als Rusland de verdeling van de vruchten van de markthervormingen beter regelt. “De waarschijnlijk belangrijkste oorzaak [van de corruptie] is massawerkloosheid en de massale armoede. We moeten de mensen de kans geven te werken, geld te verdienen, hun gezinnen te onderhouden. Als we dat niet doen is geen enkele politiemacht en geen enkel intern leger afdoende. We kunnen de absurde situatie bereiken waarin de helft van de bevolking uit misdadigers bestaat en de andere helft uit politiemannen die op hen jagen.”

Het persbureau Interfax meldde gisteren dat Lebed een nieuwe politieke beweging wil oprichten. 'Waarheid en Orde' moet een centrumpartij worden en de aanhangers van Lebed verenigen. Lebed deed in december vorig jaar mee aan de Russische parlementsverkiezingen als leider van een nationalistische groepering, het Congres van Russische Gemeenschappen. Maar die organisatie behaalde geen enkele zetel; Lebed zelf kwam wel in het parlement, als individuele kandidaat. De beweging 'Waarheid en Orde' moet de aanhangers van het Congres van Russische Gemeenschappen en de Democratische Partij verenigen, die wordt geleid door de econoom Sergej Glazjov, een adviseur van Lebed. (AP)