Hessing krijgt bonus in Parijs

DEN HAAG, 25 JULI.De nieuwe werkzaamheden van voormalig korpschef van Rotterdam, R. Hessing, leveren hem een bonus op. Hij moet in Parijs vorm geven aan de samenwerking tussen de Franse en Nederlandse politie.

Daarvoor krijgt hij een maandelijkse toeslag van 6.700 gulden en een auto. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) laat dat weten in antwoord op vragen van het PvdA-Kamerlid Van Heemst. Met zijn activiteiten in Parijs stijgen Hessings inkomsten met ruim 80.000 gulden.