Herindeling rondom Haarlemniet uitgesloten

HAARLEM, 25 JULI. Staatssecretaris Van der Vondervoort (Binnenlandse Zaken) sluit een gemeentelijke herindeling in Zuid-Kennemerland nog niet uit. In een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zegt de bewindsvrouw van mening te verschillen met de provincie.

Zij mist “een doorwrochte visie” op de gemeentelijke herindeling rondom Haarlem. In tegenstelling tot de provincie vindt Van de Vondervoort het gezien de samenhang in de regio wenselijk de Haarlemmermeer en de IJmond te betrekken in de herindeling. Onlangs concludeerde de provincie Noord-Holland echter dat de voorgenomen samenvoeging van de buurgemeenten Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek voorlopig een voldoende oplossing bieden voor de problemen in Zuid-Kennemerland.