Ex-werknemers Fokker

Het artikel 'Helft werknemers Fokker heeft nu baan' (NRC HANDELSBLAD, 23 juli) bevat een feitelijke onjuistheid. Gesteld wordt dat ruim 2.800 ex-werknemers een nieuwe baan hebben gevonden via bemiddeling door de Arbeidsvoorziening. Dit is volgens mij zeker niet waar. Onderscheid dient hier gemaakt te worden tussen inschrijving bij en bemiddeling door de speciaal opgerichte job-centers.

Slechts een fractie van de ingeschreven werknemers is zover ik weet via bemiddeling weer aan de slag gekomen. Veruit het merendeel van de ingeschreven werknemers is door eigen inspanning, zonder enige bemiddeling, aan een nieuwe baan gekomen.

In vele bij mij bekende gevallen, onder wie ikzelf, was van bemiddeling dan wel hulp nauwelijks sprake. De 'speciale' bemiddeling ging niet verder dan het kunnen raadplegen van vacatures, conform de normale werkwijze van regionale arbeidsbureaus. De nieuwe baan werd meestal gevonden zonder gebruikmaking van deze vacatures.

Hierbij kan de opmerking worden gemaakt dat deze vacatures in de meeste gevallen ook in landelijke en/of regionale dagbladen en specifieke bladen als 'Intermediair' werden gepubliceerd. Van enige verdere begeleiding door medewerkers van de Arbeidsvoorziening was helaas geen sprake.

    • A.J. Bierman