EU stelt Kroaten Mostar ultimatum

MOSTAR/BRUSSEL, 25 JULI. Als de Bosnische Kroaten op 4 augustus nog volharden in hun boycot van de gemeenteraad van Mostar, vertrekt de Europese Unie uit de stad.

Dat besloot de EU gisteren in Brussel, twee dagen nadat de EU-missie om de vrede in de meest verdeelde stad van Bosnië te herstellen formeel was geëindigd.

In Mostar, dat de afgelopen twee jaar door de EU is bestuurd, werd onlangs een gemeenteraad gekozen waarbij echter volgens de belangrijkste partij van de Bosnische Kroaten, de HDZ, is gefraudeerd, reden waarom ze nieuwe verkiezingen eist. De klachten van de Bosnische Kroaten zijn afgewezen door zowel de EU als de hoogste juridische instanties van de moslim-Kroatische federatie in Bosnië. Voor de HDZ was dat aanleiding de gemeenteraad te boycotten.

Na urenlang overleg besloten gisteren de EU-ambassadeurs in Brussel de Kroaten tot 4 augustus de tijd te geven hun standpunt te wijzigen. Doen ze dat niet, dan vertrekt de EU uit Mostar en wordt haar autoriteit overgedragen aan de NAVO-vredesmacht IFOR.

Waarnemers vrezen dat in dat geval de toch al zo moeizame eenwording van Mostar helemaal van de baan is, dat de samenwerking van moslims en Kroaten binnen hun Bosnische federatie onder zware druk komt te staan en dat het hele vredesproces gevaar kan gaan lopen.

In Washington heeft de chef van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA in een hoorzitting van de Senaat gezegd dat een nieuwe oorlog in Bosnië waarschijnlijk is als de NAVO-vredesmacht IFOR volgens plan in december uit Bosnië wordt teruggetrokken. Volgens generaal Patrick Hughes is de kans klein dat er in Bosnië na december een effectieve internationale vredesmacht kan worden gevormd zonder deelname van Amerikaanse grondtroepen.

In Nova Kasaba, niet ver van Srebrenica, hebben gisteren onderzoekers nieuwe massagraven ontdekt. Ze vonden lichamen van mensen die volgens het eerste onderzoek met zekerheid zijn geëxecuteerd. Ze hadden de handen op de rug gebonden en waren met een schot in het hoofd vermoord. Algemeen wordt aangenomen dat het gaat om moslim-mannen uit Srebrenica, die zijn vermoord nadat de enclave in juli vorig jaar door de Bosnische Serviërs was ingenomen.

De slachtoffers van Nova Kasaba moeten volgens de onderzoekers niet op de plek van de massagraven maar elders zijn vermoord en naar Nova Kasaba zijn gebracht. Er zijn in Nova Kasaba inmiddels meer dan twintig lijken geborgen.

Onlangs werden in een ander massagraf, in Cerska, 154 lijken opgegraven. (Reuter, AP, AFP)