CDA wil opheldering rol van Pronk

DEN HAAG, 25 JULI. Het CDA wil van minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) weten of hij via de president van Namibië heeft gepoogd de levering van oude Nederlandse tanks aan Botswana tegen te houden.

Pronk is altijd tegen de levering van de vijftig overtollige Leopard 1-tanks geweest, maar moest zich eind vorig jaar bij dit kabinetsbesluit neerleggen. Volgens het Kamerlid M. Verhagen (CDA) “hangt de suggestie boven de markt”, dat Pronk in een onderhoud onder vier ogen in mei de Namibische president Nujoma heeft gewezen op de clausule dat Duitsland een veto tegen de voorgenomen levering kan uitspreken.

Na een briefwisseling in 1968 tussen de Ministeries van Defensie van Duitsland en Nederland zegde Nederland toe dat Duitsland een veto heeft als het niet eens is met doorlevering van de Leopards-1. De toenmalige minister van Defensie Den Toom stemde erin toe dat bij het doorverkopen aan niet-NAVO landen, van de in Duitsland gebouwde tanks, aan Duitsland toestemming moest worden gevraagd.

Begin deze maand, kort na het gesprek tussen Pronk en Nujoma, was de Namibische president op bezoek in Duitsland waar hij bezwaar maakte tegen de Nederlandse levering aan zijn buurland Botswana. Namibië, een voormalig Duitse kolonie, is met Botswana in een grensconflict gewikkeld. Het conflict ligt voor arbitrage bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Kinkel maakte maandag in Botswana bekend dat Duitsland gebruik zou maken van het door Nederland geboden veto en de verkoop van de tanks zal tegenhouden.

Verhagen wil weten of Pronk Nujoma op een idee heeft gebracht door bij diens bezoek aan Bonn te wijzen op de mogelijkheid van een Duits veto. “Als het waar is dan heeft Pronk een enorm probleem”, aldus Verhagen die zich baseert op een artikel in Vrij Nederland. Volgens D66'er Hoekema heeft Nujoma de minister voor Ontwikkelingssamenwerking niet nodig om op de mogelijkheid van een Duits veto gewezen te worden. “Dat veto was begin dit jaar bij iedereen bekend.” Ook de woordvoerders van VVD en PvdA verwerpen de suggestie van Verhagen. “Een uiterst dun verhaal”, aldus VVD'er Hoogervorst.

Uit een verslag van Pronk van zijn bezoek aan Namibië blijkt dat de wapenleveranties onderwerp van gesprek zijn geweest tussen hem en de Namibische president. Nujoma uitte zijn bezorgdheid over de tanklevering waarop Pronk hem verzekerde dat Botswana zich bij elke uitspraak van het Internationale Hof zou neerleggen. Botswana zal niet aandringen op een schadeclaim als de verkoop van de tanks niet door zou gaan. “De overeenkomst met Nederland is in goed vertrouwen gemaakt. Het is niet een fout van Nederland als de levering niet doorgaat”, zei de zaakgelastigde van Botswana in Brussel gisteren.