Bomen gerooid in Amersfoort

Foto: AMERSFOORT - In opdracht van de gemeente is een begin gemaakt met het rooien van 28 kilometer beukenhaag uit de openbare groenvoorziening. Het rooien moet de gemeente jaarlijks een besparing opleveren van 100.000 gulden aan onderhoudskosten. Omwonenden spreken, nu de gevolgen van het rooien zichtbaar worden, de vrees uit dat het openbare groen onherstelbare schade zal lijden. (Foto Evelyne Jacq)