Beslissende stem in politieke schandalen; Vrienden Chirac op hoge justitie-posten

PARIJS, 25 JULI. De Franse regering heeft twee politieke vrienden in hoge justitie-posten benoemd. Het gaat om de procureur-generaal bij het Cour de Cassation en de zelfde functie bij het Cour d'Appel van Parijs. Op beide posten hebben zij een beslissende stem in de strafvervolging van lopende politiek-financiële schandalen die de huidige en de vorige burgemeester van Parijs raken.

Na weken touwtrekken zijn de benoemingen van Jean-François Burgelin bij het Hof van Cassatie en Alexandre Benmakhlouf bij het Gerechtshof van Parijs gisteren bekend gemaakt. De Hoge Raad van de Magistratuur, een gemengd adviesorgaan onder formeel voorzitterschap van de president van de republiek, verzette zich tegen de benoeming van Benmakhlouf tot president van het Parijse Hof. Nu is hij procureur-generaal bij het zelfde hof geworden.

Benmakhlouf was tot vandaag directeur de cabinet van minister van justitie Toubon. Hij is eerder voorzitter van de conservatieve rechtersvakbond geweest. Tijdens het laatste premierschap van Jacques Chirac ('86-'88) was hij speciaal adviseur van de eerste minister. Hij volgde Chirac daarna naar het stadhuis van Parijs toen de afgetreden premier daar in '88 zijn actieve burgemeesterschap hervatte.

Als eerste man van het openbaar ministerie in het district Parijs gaat hij over de strafvervolging in alle lopende en toekomstige zaken die tot de kern van het partijapparaat van de huidige machthebbers in Frankrijk gaan.

De grootste zaak is die rond de sociale woningbouw in de stad Parijs, waar volgens sterke aanwijzingen grote somme smeergeld zijn geïnd ter financiering van de RPR-partij van Chirac en Juppé, die twintig jaar de dienst heeft uitgemaakt in de hoofdstad.

Ook partij-gelieerde financiële schandalen in de omliggende departementen Essonne en Hauts-de-Seine wachten al jaren op justitiële afhandeling. Een klein maar pijnlijk voorbeeld van het complete systeem van cliëntelisme en corruptie is de studie die de echtgenote van de huidige burgemeester van Parijs, Xavière Tibéri, schreef voor Essonne over wereldburgerschap.

Zij kreeg daar 200.000 francs voor. Volgens de jongste en niet tegengesproken onthullingen van het weekblad Le Canard Enchaîné, dat vorige week een serie platitudes uit het geheime rapport citeerde, blijkt het nooit te zijn geschreven. Tot de pers er naar bleef vragen en twee ambtenaren van Parijs in twee dagen iets in elkaar hebben geflanst om de burgemeestersvrouw te sauveren.

Jean-François Burgelin wordt de hoogste man van het openbaar ministerie in het land. Hij was eerder directeur de cabinet van de gaullistische minister van justitie Albin Chalandon. Onder zijn verantwoordelijkheid heeft het parket van Parijs aan de lopende band het regime onwelgevallige zaken geseponeerd, onder meer de affaires rond de riante gemeentewoningen die waren toegekend aan president Chirac, premier Juppé, de kinderen-Juppé, en de zoon van de huidige burgemeester Tibéri van Parijs.

Volgens de Parti Socialiste gaat de regering “koppig verder de justitie in RPR-handen te brengen”. Partijbestuurder Pierre Moscovici constateert dat de regering alle lopende politiek-financiële zaken “in de doofpot wil stoppen door een justitiële afdemp-laag aan te brengen”.

Jack Lang, hoogleraar in de rechten, oud-minister van onderwijs en cultuur, en nu door partijleider Jospin belast met staatkundige vernieuwing, beloofde vanmorgen plechtig dat de socialisten, als zij in 1998 weer een meerderheid halen, rechtspraak en openbaar ministerie politiek onafhankelijk zullen maken. Hij erkende dat zij dat tijdens hun eigen regeringsperiodes hebben nagelaten.

De linkse vakbond van rechters, het Syndicat de la Magistrature, noemt de benoemingen “een eclatant voorbeeld van interventionnisme”. De rechtse vakbond spreekt, in navolging van het bureau van de minister-president, van “evenwichtige benoemingen”. Volgens Le Monde krijgen de nieuwe procureurs “potentiële tijdbommen” voor de regering te behandelen.

    • Marc Chavannes