Achmea wil één CAO voor al het personeel

ROTTERDAM, 25 JULI. Het financiele concern Achmea overlegt binnenkort met de vakbonden over de mogelijkheid om één CAO af te sluiten voor alle 7000 medewerkers. Op dit moment zijn binnen Achmea vijf verschillende CAO's van toepassing, waardoor tot op afdelingsniveau personeelsleden met verschillende arbeidsvoorwaarden te maken hebben.

Achmea wil af van de “lappendeken aan regelingen”, zoals sirecteur personeelszaken H. Advocaat het in huisorgaan Achmea Krant noemt. Begin dit jaar heeft het concern de FNV Dienstenbond gevraagd om uit te zoeken of een integratie mogelijk is. Op 15 augustus praat Achmea met de vijf betrokken vakbonden over de mogelijkheden van een concern-CAO.

Achmea, dat actief is op het gebied van banken (Staal Bankiers), verzekeringen (onder andere Eurocross en Centraal Beheer) en zorgverzekeraars (Zilveren Kruis), valt onder vier bedrijfstak-CAO's (banken, zorgverzekeraars, verzekeringen binnendienst en verzekeringen buitendienst) en één ondernemings-CAO (Centraal Beheer). Als gevolg daarvan heeft het personeel met soms sterk afwijkende regelingen te maken: zo kennen de zorgverzekeraars een 34-urige werkweek, heeft het bankpersoneel recht op een 36-urige werkweek en moet het verzekeringspersoneel 38 uur per week volmaken. In Achmea-dochters waarin verschillende CAO's gelden, leidt deze situatie soms tot scheve ogen bij het personeel. Bovendien werken de verschillen belemmerend voor de mobiliteit van personeel binnen de organisatie.

Achmea is niet de enige bankverzekeraar die af wil van de verschillen in CAO-regelingen. Ook ING en Fortis zouden graag tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden komen. In het verleden hebben de vakbonden zich steeds fel verzet tegen dergelijke plannen, omdat ze bang waren dat harmonisatie tot verslechtering zou leiden.