Winst Shell Oil tweede kwartaal stijgt fors

De Amerikaanse oliemaatschappij Shell Oil, dochter van het Brits-Nederlandse Koninklijke Shell/Groep heeft in het tweede kwartaal haar resultaat met 20 procent vergroot van 385 miljoen tot 461 miljoen dollar. Shell Oil noemt het een tweede-kwartaalresultaat van een ongekend niveau. Zonder bijzondere posten bedroeg het nettoresultaat 445 miljoen dollar, 58 miljoen dollar meer dan in dezelfde periode van het afgelopen jaar.

Zwaar weer had Shell Oil bij zijn chemie-activiteiten. Daar sloeg een positief resultaat van 183 miljoen dollar (tweede kwartaal 1995) om in een verlies van 44 miljoen dollar. De chemietak had te kampen met lagere verkoopprijzen en hogere grondstofkosten. Over de eerste zes maanden kwam het resultaat nog op 45 miljoen dollar positief uit, maar ook dat is nog altijd 355 miljoen dollar minder dan in de overeenkomstige periode van 1995. Wel zit in het kwartaalcijfer een bijzondere last van 117 miljoen dollar en in dat voor de eerste zes maanden een voorziening van 99 miljoen dollar.

Shell Oil schreef de resultaatsverbetering voor de onderneming als geheel toe aan hogere prijzen voor ruwe olie en aardgas, een toegenomen aardgasproductie en aan hogere marges voor de raffinage-activiteiten. Daardoor werden de belangrijk lagere marges van de chemiedivisie meer dan gecompenseerd, aldus topman Philip J. Carroll gisteren in een toelichting.

Over de eerste zes maanden nam het nettoresultaat van Shell Oil toe met 30 procent ofwel 219 miljoen dollar tot 944 miljoen dollar. Zonder bijzondere posten kwam de winst uit op 830 miljoen dollar, 20 procent meer dan in de eerste helft van 1995.

Shell Oil zette in het tweede kwartaal voor 7,2 miljard dollar om tegen 6,4 miljard in dezelfde periode van 1995. Voor de eerste zes maanden kwam de omzet uit op 13,6 miljard dollar tegen 12,1 miljard twaalf maanden ervoor.