Vliegramp Hercules

Om deel te mogen nemen aan de kleine luchtvaart dient een aspirant-vlieger een proeve van elementaire bekwaamheid in de luchtvaart-radiotelefonie (in de Engelse taal) af te leggen. Naarmate men meer ervaring heeft dient dat ook door verdere radiotelefonie-proeven te worden onderbouwd.

Welnu: uit de vrijgegeven tekst van de laatste conversaties tussen het Belgische Hercules-vliegtuig en de toren van het vliegveld Eindhoven blijkt duidelijk dat beide partijen voor dat elementaire radiotelefonie-examen zouden zijn gezakt. Dit is de zogenaamde 'oude jongens procedure'! Daarbij laat men de voorgeschreven methode, uitdrukking en volgorde van meldingen achterwege en gebruikt in plaats daarvan zelfbedachte, vaak kreupel Engelse bewoordingen en methoden van rapporteren wat aanleiding kan geven tot misverstanden.

Het lijkt mij volstrekt onwaarschijnlijk dat men in Eindhoven niet zou hebben geweten dat het orkest in dit vliegtuig zat. Waarom wist de buschauffeur die op weg was om ze naar de kazerne te brengen dat dan wel? Bovendien moet er een 'vluchtopdracht' zijn verstrekt waarbij de Belgische Luchtmacht werd verzocht het orkest van Villafranca naar Eindhoven te transporteren; de bemanning heeft, alvorens te vertrekken een vluchtplan ingediend met alle bijzonderheden over de lading. Er is gedurende de vlucht contact geweest met burger- en militaire luchtverkeersleidingsinstanties en de Eindhovense naderingsverkeersleiding heeft zeker ook contact met het toestel gehad en allen hadden de mogelijkheid (=de opdracht) om zich van de aard van de vlucht, inclusief passagiers te vergewissen. Indien het zo zou zijn dat drie bemanningsleden in het laadruim werden aangetroffen in plaats van uitsluitend de 'loadmaster', was er ofwel van ongedisciplineerd handelen sprake in die zin dat de landing door slechts een bemanningslid werd uitgevoerd, ofwel was de crash zo 'licht' dat men niet direct daarna uit de cockpit naar het laadruim kon gaan. Maar dan is het onbegrijpelijk dat geen van de noodluiken (4 stuks) van binnenuit kon worden geopend.

    • Oud-Milit. Luchtvarende
    • H.P. Varenhorst