Tuinbouw krijgt 140 miljoen van EU; Landbouwakkoord in Brussel

DEN HAAG, 24 JULI. De Nederlandse tuinbouw krijgt maximaal 140 miljoen gulden van Brussel om de afzet van produkten te gaan bevorderen. De veilingen krijgen het geld voor marktpromotie, onderzoek naar nieuwe produkten en het stimuleren van milieuvriendelijke teelt. Na 1999 gaat dat bedrag omhoog tot ruim 157 miljoen.

Dit staat in het akkoord dat de Europese ministers van Landbouw de afgelopen nacht hebben bereikt aan het eind van hun Landbouwraad in Brussel. Het akkoord behelst onder meer de hervorming van de groente- en fruitsector en het jaarlijkse pakket van richt- en interventie-prijzen.

“Het was een heel moeilijke slotfase, maar Nederland zal van dit totaalpakket kunnen profiteren,” zo zei een “buitengewoon verheugde” minister Van Aartsen (Landbouw) vanochtend. Aan het eind van de onderhandelingen heeft de minister nog een aantal belangrijke verbeteringen weten te bewerkstelligen, aldus het ministerie. “De ministers hebben nu de weg gebaand. De veilingen moeten nu zelf met goede plannen komen om ook werkelijk voor de Europese financiering in aanmerking te komen. Ik hoop dat ze snel en voortvarend aan de slag gaan,” zo zei Van Aartsen vanochtend.

De subsidie die nu wordt bestemd voor promotie werd in het verleden vooral gebruikt om het doordraaien van produkten als tomaten en paprika's te bekostigen. De nieuwe regeling is gebaseerd op de omzet van de tuinbouwprodukten. Brussel wil subsidie geven tot maximaal vier procent van de totale veilingomzet van groente en fruit in Nederland - ongeveer 3,5 miljard gulden. De veilingen moeten daartoe plannen indienen, die de Commissie vervolgens beoordeelt. De plannen worden voor de helft door Brussel betaald, de andere helft dienen de telers zelf op te brengen. De telersverenigingen geven tot nu toe ongeveer zestig miljoen uit aan promotie. Met de Brusselse hulp zou die inspanning dus maximaal verviervoudigd kunnen worden. Van Aartsen heeft eerder zelf al 300 miljoen gulden uitgetrokken voor de sector in de komende tien jaar.

Ook de bloemensector krijgt hulp voor een promotiefonds waarin de Europese Unie jaarlijks zo'n 32 miljoen gulden zal storten. Dat bedrag moeten de Nederlandse bloemenkwekers echter delen met collega's uit andere EU-landen.

Voor de zuivelsector zijn voor het tweede opeenvolgende jaar zowel de omvang van het melkquotum als de prijzen ongewijzigd gebleven. Voor het braakleggen van landbouwgrond trekt Brussel dit jaar veel minder uit dan het afgelopen jaar. Bedoeling van die regeling is de produktie terug te dringen door boeren te betalen voor het braak laten liggen van een deel van hun areaal.