Rusland stelt krediet voor overname failliet Fokker uit

ROTTERDAM, 24 JULI. De Russische regering wacht met het verstrekken van een kredietgarantie voor de overname van het failliete Nederlandse Fokker door Russische vliegtuigbouwers tot er een gedetailleerd businessplan voor de te vormen gezamenlijke onderneming op tafel ligt. Het kan wel eind dit jaar worden voor zo'n garantie er komt. Dit hebben regeringsfunctionarissen in Moskou gezegd.

“Op dit moment hebben we een algemene indruk van de plannen, maar ik heb nog geen concrete cijfers gezien. De regering heeft nog niets besloten”, verklaarde onderminister van Economische Zaken Jakov Oerinson over de plannen van het consortium RAM (Russian Aircraft Manufacturers) waarin de fabrikanten Jakovlev en Toepolev zich hebben verenigd.

RAM is nog steeds van plan het failliete Fokker over te nemen en heeft daarvoor naar eigen zeggen de steun van de Russische regering. “Wij zijn serieus van plan Fokker voor het eind van dit jaar te kopen”“ zei Arkadi Goertovoj, vice-president van Jakovlev twee weken geleden tegen het persbureau Reuter. Wel waren er volgens hem nog verscheidene “buraucratische hindernissen” te nemen.

In april voerde Jakovlev samen met Toepolev al besprekingen met Fokker maar zonder dat dit tot een doorbraak leidde. Volgens Goertovoj zou de Russische regering nu echter bereid zijn aan een overnameplan mee te werken. De 370 miljoen gulden die Jakovlev voor Fokker wil betalen zou worden geleend van Westerse banken en de regering in Moskou zou daarvoor garant staan. Maar deze garantie zit nog niet in de Russische begroting over het lopende jaar en de begroting voor 1997 moet nog aan het parlement worden voorgelegd. Volgens onderminister Oerinson behoren ING Bank en de Amerikaanse Citibank tot de banken die bereid zouden zijn aan de financiering van het project mee te doen mits de overheidsgarantie wordt afgegeven.

De Russen verwachten meer over de plannen te kunnen zeggen na gedetailleerde besprekingen volgende maand. “Het is een heel aantrekkelijk project maar er zijn nog duizend vragen”, meent Oerinson. Een daarvan is volgens hem dat Moskou wil achterhalen welke activa van Fokker intussen aan derden zijn verkocht. Vorige week heeft machinebouwer Stork het niet-failliet verklaarde Fokker Aviation (service, onderhoud en onderdelen-leverantie) voor Fokker-toestellen) gekocht. Daarbij is bepaald dat de transactie binnen twee jaar nog kan worden teruggedraaid indien de verkoop een belemmering zou vormen voor het doorstarten van de vliegtuigbouw met een nieuwe partner. De technische kennis van Fokker en de zogenoemde type-certificatie, bepalend voor de luchtwaardigheid van de vliegtuigen, zijn tijdelijk in een aparte BV geparkeerd.

De curatoren van Fokker tasten nog steeds grotendeels in het duister omtrent de Russische plannen. Er zijn ook bij hen nog geen concrete plannen ingediend.