Premier John Major zuivert Financiën van Eurosceptici

LONDEN, 24 JULI. Premier Major heeft de jaarlijkse grote schoonmaak van de Britse regering gisteren gebruikt om trouwe bondgenoten te belonen en het ministerie van Financiën te vrijwaren van Eurosceptici.

Voor het eerst in de geschiedenis benoemde hij een vrouw, Jacqui Lait, tot lid van het zogeheten whips' office. Dat bureau staat bekend als 'Conservatieve veiligheidsdienst' en zorgt voor de partijdiscipline. Naast het middel van de overreding bedienen leden zich ook van intimidatie en bedreiging. Jacqui Lait zei blij te zijn dat er opnieuw een mannenbastion gevallen is.

Bij de laatste geïnstitutionaliseerde aanpassing van het landsbestuur voor de algemene verkiezingen weerstond Major de druk van de rechtervleugel en van een aantal conservatieve kranten om koppen van ministers te laten rollen. Het kabinet liet hij in zijn geheel intact. Hij beperkte zich tot wijzigingen in het tweede en derde echelon.

De Britse staatssecretaris voor financiën David Heathcot-Amory die maandag zijn ontslag had aangeboden om campagne te kunnen voeren tegen de mogelijke Britse deelneming in een Europese munt, verving hij door Phillip Oppenheim, een groot pleitbezorger van het vrije markt-mechanisme en deregulering. Daarmee versterkte hij de positie van het ministerie van financiën als pro-Europees bolwerk. De pro-Europese minister van financiën Kenneth Clarke kan binnen zijn eigen departement niet meer door Eurosceptische staatssecretarissen worden tegengewerkt.

Labour, de grootste Britse oppositiepartij, deed de personeelswisselingen af als “manoeuvres in de marge”. “Dit is een klassieke herschikking à la John Major”, zei Labours vice-leider John Prescott. “Voor niemand van belang behalve voor de mensen die er direct bij betrokken zijn.” Labour-leider Tony Blair zei dat de enige kabinetsherschikking waar het land op zit te wachten een snelle regeringswisseling is.

Major en Blair verweten elkaar gisteren in het Lagerhuis over en weer dat ze leider zijn van een verdeelde partij. Minderheidsgroepen van beide partijen presenteerden gisteren pamfletten waarin ze zich keren tegen een Britse toetreding tot een Europese munt. Blair distancieerde zich gisteren nadrukkelijk van de anti-Europese opvattingen die de Labourgroepering 'Het Europa van het volk' proclameerde. Tevergeefs probeerde hij premier Major te verleiden hetzelfde met de anti-Europese brochure van de Conservatieve factie te doen.