Maatregelen tegen dioxine

DEN HAAG, 24 JULI. De Gezondheidsraad wil dat het kabinet maatregelen neemt om te voorkomen dat mensen teveel dioxine binnenkrijgen. Volgens de raad is uit proeven gebleken dat de risico's bij de huidige blootstelling aan deze kankerverwekkende stof ongewenst groot zijn voor de volksgezondheid. Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van de raad aan het kabinet.

De uitstoot van dioxine en dioxine-achtige stoffen vindt vooral plaats bij afvalverbrandings-installaties, open haarden en alles-branders. Deze giftige stoffen zijn schadelijk als ze via de voeding het menselijk lichaam binnenkomen. Dioxine-deeltjes kunnen zich ophopen in het vetweefsel en uiteindelijk kanker veroorzaken. Baby's kunnen dioxine binnenkrijgen door borstvoeding. Het inademen van dioxine is niet gevaarlijk.

Het kabinet ziet vooralsnog geen reden om strengere maatregelen aan te kondigen tegen de uitstoot van de kankerverwekkende stoffen. Nederland kent volgens het ministerie van VROM “de strengste normen voor dioxine-uitstoot ter wereld”.