Hervatting uitvoering akkoord van Oslo; Overleg Arafat-Levy zorgt voor ontspanning

TEL AVIV, 24 JULI. De ontmoeting van de Israelische minister van Buitenlandse Zaken, Levy, en de Palestijnse leider Arafat heeft gisteren het ijs gebroken tussen de regering-Netanyahu en de Palestijnse bestuursautonomie.

Tijdens het ruim twee uur durende 'historische' onderhoud riepen Arafat en Levy twee commissies, waarvan een op ministerieel niveau, in het leven. Deze moeten de sedert de verkiezingsoverwinning van Likud op 29 mei onderbroken uitvoering van de akkoorden van Oslo nieuw leven inblazen en oplossingen zoeken voor problemen als de nog niet uitgevoerde Israelische ontruiming van Hebron.

Volgens het blad Maariv van vandaag zullen de ministers van Defensie, Mordechai Yithzak, en van Financiën, Dan Meridor, eveneens op korte termijn Arafat ontmoeten als verdere voorbereiding voor een gesprek van premier Netanyahu met de Palestijnse leider. Daar is nog geen datum voor vastgesteld.

De rechtervleugel van Likud kon zich vanmorgen nog niet verzoenen met de als afwijking van het partijprogramma opgevatte ontmoeting van Levy met Arafat. Uzi Landau, de voorzitter van de Knesset-commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, zei vanmorgen dat deze ontwikkeling de geloofwaardigheid van de regering aantast.

Kort voor de ontmoeting in Beit Hanoen zei Netanyahu dat Israel zich verplicht heeft de akkoorden van Oslo uit te voeren. Deze verklaring gaf extra gewicht aan de intentie van Israel om het vredesproces voort te zetten en dat was ook de indruk van Arafat van zijn gesprek met Levy. “We hebben besloten de dialoog voort te zetten. We hebben besloten wanneer dat gebeurt en er zullen permanente contacten zijn”, zei Arafat na afloop van het gesprek dat volgens hem “in een goede sfeer” had plaatsgehad.

Levy merkte tijdens een persconferentie op bij Arafat een “enorm groot verlangen tot samenwerking en onderhandelen terwille van de voortzetting van het vredesproces” te hebben aangetroffen. “Ik twijfel er niet aan dat het resultaat van vandaag het proces dat tot doel heeft Israel en de Palestijnen vrede te brengen, vooruit heeft gebracht.”

Op initiatief van Levy besloot Arafat gisteren onmiddellijk een brief te schrijven aan Netanyahu waarin hij uit naam van de Palestijnse bestuursautonomie nog eens nadrukkelijk bevestigt dat de paragrafen uit het Palestijnse handvest waarin over de vernietiging van de staat Israel wordt gesproken, zijn geschrapt.

Levy zei vanmiddag in het parlement dat Yasser Arafat “begrip heeft opghebracht” voor de Israelische eis dat er een einde komt aan de politieke activiteiten van de Palestijnen in Jeruzalem (Levy doelt hier op Orient House in Oost-Jeruzalem red.) Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem had vanmorgen nog gezegd niets te weten van een belofte van Arafat aan Levy dat de Palestijnen alle politieke activiteiten in Jeruzalem zullen stoppen. De Israelische pers heeft dat vandaag tot een hoofdthema van het onderhoud in Beit Hanoen gemaakt. Volgens Haarets zou Arafat tegen Levy hebben gezegd dat de Palestijnen “het feit aanvaarden dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken (Hervé de Charette red.) Orient House niet zal bezoeken”. De Charette heeft na een onderhoud gisteren met Arafat in Gaza gezegd Orient House niet te zullen aandoen omdat de Palestijnse vertegenwoordiger daar, Faisal Husseini, in het buitenland is.

Morgen zal Arafat tijdens zijn eerste bezoek aan Syrië sinds 13 jaar namens Levy aan president Assad de boodschap overbrengen dat Levy bereid is zonder voorwaarden vooraf de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Farouq Al-Shara, waar dan ook te ontmoeten. De Amerikaanse vredesbemiddelaar Denis Ross onderneemt inmiddels ook weer pogingen om het Israelisch-Syrisch vredesproces vlot te krijgen. In de Palestijnse pers wordt vanmorgen positief gereageerd op de ontmoeting tussen Levy en Arafat.

    • Salomon Bouman