Harde werving op letselmarkt

ROTTERDAM, 24 juli.Mensen die door een ongeluk in het verkeer, een ongeval op het werk of door een medische fout buiten het arbeidsproces komen te staan, proberen in toenemende mate de schade die zij daardoor lijden vergoed te krijgen.

Binnenkort wordt wetgeving van kracht waardoor een automobilist altijd aansprakelijk is wanneer hij een voetganger of fietser aanrijdt. Verkeersslachtoffers worden hierdoor een extra aantrekkelijke groep voor letselschadebedrijven.

Onlangs waarschuwde de Vereniging van letselschade advocaten (LSA) tegen de praktijken van de Letselschade Groep Nederland (LGN). Zij vindt dat de LGN 'agressieve acquisitie-methoden' gebruikt omdat de groep assurantie-tussenpersonen onder meer 250 gulden biedt voor het aanmelden van een slachtoffer, aldus een brief van de LSA aan haar leden.

Ook vindt de LSA het laakbaar dat LGN voor iedere nieuwe zaak, die zij een advocaat ter behandeling verstrekt, negenhonderd gulden vraagt. De LSA ontraadt haar leden daarom “zeer nadrukkelijk” met de LGN samen te werken.

LSA-woordvoerder, mr. Dijkstra, wijst erop dat advocaten “geen zaken mogen kopen”. Naar zijn zeggen maakt de praktijk van de LGN de afhandeling van letselschade procedures ook onnodig duur.

De Letselschade Groep Nederland is het oneens met de LSA. “Wij garanderen dat het een slachtoffer niets kost”, zegt J.Janssen, directeur van de LGN. “De concurrerende letselschade advocaten laten bij negatief resultaat de kosten veroordeling door de rechter vallen bij het letselschade slachtoffer. Na voorafgaande afspraak met het slachtoffer dragen wij dat risico. Ik denk dat we daar een hoop mensen mee helpen.”

De LGN foldert in wachtkamers van artsen en fysiotherapeuten. “Als enige bieden wij de gewone man bemiddeling die zonder financieel nadeel voor hem uitvalt”, aldus de folder. De LGN-formule heeft volgens Janssen succes: “In twee jaar hebben we al tussen de vijfentwintighonderd en drieduizend zaken gehad”. Hij denkt dat de weerstand tegen zijn bedrijf vooral wordt gevoed door 'broodnijd'. “Wij worden beschouwd als een inbreuk op de gevestigde markt”.

“Slachtoffers zijn kwetsbaar, die moet je met respect behandelen”, zegt mr. F. B. Reijnen, directeur van het bureau Cunningham Boschman van letsel- en arbeidsdekundigen. Volgens Reijnen komen er steeds meer schadebemiddelaars op de letselmarkt. Maar niet alle nieuwkomers stellen volgens hem behoedzaam op bij hun benadering van slachtoffers. Reijnen voorziet “heilloze dingen gebeuren als je als belangenbehartiger bij een zaak er op uit bent zoveel mogelijk geld binnen te halen”. Volgens hem moet je je als schadebemiddelaar juist niet te veel 'focussen' op het conflict tussen slachtoffer en verzekeraar.

Reijnen: “De betalende partij betaalt natuurlijk liever minder dan meer en het slachtoffer ontvangt liever meer dan minder. Maar het blijkt beter voor de reïntegratie van het slachtoffer wanneer het conflict tussen de betalende en de halende partij zo klein mogelijk wordt gehouden.” Volgens hem gaat een goede schaderegeling “meer over een goed gevoel dan over het precieze bedrag”. Wat de LSA ook bezwaar tegen heeft is dat de LGN aan advocaten die voor haar werken, een bepaald percentage toezegt over het behaalde financiële resultaat aan het eind van de procedure.

“Ik ben niet bang voor een royement van de LSA”, zegt een advocaat die voor de LGN werkt. Voor eventuele sancties van de landelijke orde van advocaten is hij echter wel beducht, vandaar dat hij niet met naam en toenaam in de krant wil. Hij staat afwijzend tegenover de stelling van Reijnen dat het conflict tussen slachtoffer en verzekeraar zo klein mogelijk moet worden gehouden. “We kunnen wel aardig tegen elkaar doen, maar je ziet gewoon dat de relatie tussen de verzekeraars en degenen die een schadeclaim indienen verhardt.” Hij verwijt verzekeraars een systematische 'koehandel om schadevergoedingen'. Processen zouden door verzekeraars worden getraineerd en de schadevergoedingen die de verzekeraars slachtoffers aanbieden zouden een fractie zijn van het gevraagde schadebedrag. Met respect voor het leed van de slachtoffers bepleit hij, in tegenstelling tot Reijnen, een harde houding ten opzichte van de verzekeraars.